28

Gezondheid homo’s slechter door discriminatie

Homoseksuelen en biseksuelen in Nederland lopen meer risico op psychische problemen door discriminatie en onbegrip

De gezondheid van homoseksuelen en biseksuelen (LHB’s) is vaak slechter dan die van hetero’s. Dat concluderen MOVISIE-onderzoekers. LHB’s kunnen onder meer sneller psychische problemen krijgen, omdat ze nog steeds veelvuldig te maken hebben met onbegrip, discriminatie en uitsluiting.

Uit een analyse van ruim 100 recente wetenschappelijke artikelen blijkt dat LHB’s onder andere meer last hebben van angst- en stemmingsstoornissen, vaker suïcidaal zijn, meer risico’s lopen op seksueel overdraagbare ziekten, en ongezonder leven. Eén van de oorzaken lijkt te zijn dat ze vaker te kampen hebben met stress door discriminatie, pesterijen en geweld

De onderzoekers doen een aanbeveling om de situatie van LHB’s te verbeteren. Zo moet de gezondheidszorg toegankelijker worden. Dat zou onder meer kunnen door de expertise van professionals te vergroten op dit terrein.

Lees meer bij MOVISIE: Gezondheid slechter van lesbische vrouwen, homo’s en biseksuelen

Geef een reactie

Laatste reacties (28)