221

GL: referendum over nieuwe kerncentrale

GroenLinks hoopt op steun PVV, die voorstander is van referenda.

GroenLinks Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren wil een referendum over de vergunningverlening voor nieuwe kerncentrales. De partij is bezig met een initiatiefwet om dit in de Kernenergiewet te regelen.

Van Tongeren:

Een referendum is hét middel om te toetsen of er breed draagvlak is voor zo’n ingrijpend en omstreden besluit als de bouw van een nieuwe kerncentrale. Als we nu nieuwe kerncentrales bouwen, zitten we nog heel lang vast aan de gevolgen van dat besluit. Dan moet er op z’n minst breed draagvlak voor zijn.

GroenLinks verwacht dat een Kamermeerderheid het voorstel voor een  referendum zal omarmen. De partij rekent op steun van de oppositie en van de PVV. De PVV is in haar verkiezingsprogramma verklaard voorstander van referenda. Van Tongeren:

In het verleden hebben de PVV en GroenLinks samengewerkt om een referendum over de Europese Grondwet te organiseren. Natuurlijk dachten de PVV en GroenLinks volstrekt verschillend over de inhoud van dat Verdrag. Maar we waren het er wel over eens dat alle Nederlanders er zelf over moesten kunnen beslissen. Ondanks het inhoudelijke verschil van mening over kernenergie, reken ik daarom nu weer op de PVV.

Een woordvoerder van energiebedrijf Delta, dat de nieuwe kerncentrale in het Zeeuwse Borssele wil bouwen, heeft gezegd dat ook zij hechten aan een breed maatschappelijk draagvlak voor de bouw van nieuwe kerncentrales. Zesenzeventig Kamerzetels vinden zij niet voldoende.

GroenLinks is tegen de bouw van nieuwe kerncentrales. De huidige  kerncentrale in Borssele moet dicht totdat de resultaten van de Europese veiligheidstoets, de zogenaamde stresstest, bekend zijn. Van Tongeren:

Nederland heeft kernenergie niet nodig, we exporteren stroom. Bovendien drukt de vieze kernenergie wind- en zonnestroom uit de markt. Tel daar de hoge kosten, de veiligheidsrisico’s en de problemen met kernafval bij op en de keuze is snel gemaakt. We kunnen onze energie veel beter in schone stroom stoppen.

Geef een reactie

Laatste reacties (221)