25

Glazen plafond blijkt voor vrouwen nog keihard

Beursgenoteerde bedrijven negeren vrouwenquotum, niemand haalt norm van 30 procent

De raden van bestuur van grote bedrijven moeten uit minimaal dertig procent vrouwen bestaan. Die wettelijke verplichting geldt sinds 1 januari. Van alle beursgenoteerde bedrijven, haalt echter niet één de norm. Wie dat cijfer niet haalt, moet uitleggen waarom.

Vrouwen maken min of meer de helft van de wereldbevolking uit, maar worden op veel plekken in de samenleving flink ondervertegenwoordigd. Bijvoorbeeld in de landelijke politiek, maar ook in andere topfuncties. Het streven is dat 1 op de drie topfuncties bekleed wordt door vrouwen, maar in werkelijkheid blijft het aantal steken op 1 op de tien. Dat blijkt uit de bedrijvenmonitor 2012-2015.

De cijfers zijn “buitengewoon betreurenswaardig. Het aantal vrouwen in topfuncties stijgt maar met een slakkengang”, aldus minister Bussemaker (OCW). Toch houdt ze hoop. Er zou namelijk wel beweging te zien zijn bij bedrijven:

“In de eerste helft van dit jaar heeft 70 procent van de raden van commissarissen een vrouw aangesteld bij een nieuwe benoeming en bij bijna 1 op de 3 bedrijven is begin 2015 sprake van een evenwichtige bestuurssamenstelling.

NOS hierover:

“Vergeleken met 2012 zijn er al wel wat meer bedrijven die de norm halen, maar de meeste ondernemingen hebben nog een flinke weg te gaan. Slechts bij 14 procent van de bedrijven wordt een derde van de topfuncties in het bestuur ingenomen door vrouwen. Bij iets meer bedrijven, 18 procent, bekleden vrouwen minimaal 30 procent van de toezichthoudende commissarissenfuncties.

In driekwart van de raden van bestuur van bedrijven zit helemaal geen vrouw. Bij de raden van commissarissen is 63 procent vrouwloos. De meerderheid van de bedrijven die niet voldoen aan de 30 procent, legt niet goed uit waarom er te weinig vrouwen aan de top staan.”

cc-foto: Roel Wijnants

Geef een reactie

Laatste reacties (25)