112

God steeds minder met ons

Minimale meerderheid Nederlanders nog religieus maar niet-religieuzen grootste groep ... Rome heeft meeste volgelingen, vooral christendom verliest aanhangers... Overeenkomst met trend in de VS

God verdwijnt steeds meer uit Nederland, zo blijkt uit cijfers van het CBS. Net iets meer dan de helft, 51 procent, noemt zich nog religieus. Vooral het christendom verliest aan populariteit. Onder Nederlanders met roots in niet-Westerse landen komt de bevrijding van religie niet of veel langzamer op gang en is het percentage gelovigen in verhouding veel groter.

Het CBS meldt:

In 2014 beschouwde nog maar net iets meer dan de helft (51 procent) van de volwassenen zichzelf als godsdienstig. In 2010 was dat nog 55 procent. Het aandeel religieuzen verschilt sterk tussen verschillende bevolkingsgroepen. Van de niet-westerse allochtonen is 79 procent godsdienstig, aanzienlijk meer dan onder westerse allochtonen (50 procent) en autochtonen (47 procent). Vrouwen zijn met 54 procent wat vaker godsdienstig dan mannen (48 procent), en ouderen vaker dan jongeren. Van de 18- tot 35-jarigen behoren vier op de tien tot een religieuze groepering, tegen ruim zeven op de tien 75-plussers. Ook opleiding is relevant: van de lager opgeleiden is 60 procent godsdienstig, van de middelbaar opgeleiden 50 en van de hoger opgeleiden 42 procent.

Gesplitst naar religie vormen de niet-religieuzen de grootste groep, op de tweede plaats komen katholieken met 25 procent van de bevolking. De niet-religieuzen zijn samen met islam en boedhisten de enige groepen die de afgelopen jaren groeiden.

Onder niet-Westerse allochtonen is sprake van een minimale afname van gelovigen maar neemt het bezoek aan godshuizen juist toe.

In de VS is sprake van een soortgelijke trend, bleek deze week uit onderzoek. Blanke jonge Amerikanen nemen in hoog tempo afscheid van god. Volgens de onderzoekers zal er, in tegenstelling tot wat veel religies hopen, geen sprake zijn van een zogenaamd ‘klassieke muziek’-effect waarbij op latere leeftijd alsnog waardering voor religie opkomt.

cc-foto: Wikimedia

Geef een reactie

Laatste reacties (112)