16

Goede doelen steunen lobby tegen strengere privacywetgeving

ZEMBLA over de schimmige wereld van de datahandel

Tientallen goededoelenorganisaties zijn lid van de DDMA, een organisatie die lobbyt tegen strengere Europese privacywetgeving die momenteel in de maak is. Dat blijkt uit de ZEMBLA-uitzending ‘Data, het nieuwe goud’, die woensdagavond wordt uitgezonden. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International, één van de organisaties die lid is van de DDMA, zegt dat ze niet wist van de lobby en overweegt nu het lidmaatschap op te zeggen.


De DDMA omschrijft zichzelf op haar website als een lobby-organisatie, een belangenorganisatie voor data driven marketing. De DDMA pleit ervoor dat marketingbedrijven toestemming houden om consumenten te profileren. Dat houdt in dat zoveel mogelijk persoonsgegevens worden verzameld waarmee mensen kunnen worden ingedeeld in bevolkingssegmenten. Databedrijven doen dat bijvoorbeeld door het klikgedrag van internetgebruikers gedetailleerd vast te leggen. De persoonlijke profielen die zo tot stand komen, worden door datahandelaren opgeslagen en verkocht. Daarnaast wil de DDMA dat in de wet komt te staan dat databedrijven geen expliciete toestemming van consumenten nodig hebben voor het opslaan en verwerken van persoonsgegevens. De DDMA schrijft in een document onder de titel Belangenbehartiging: “Profileren wordt te vaak gezien als iets negatiefs. Onterecht, want het herkennen van (groepen) klanten is essentieel in vele bedrijfs- en overheidsprocessen”.

Juristen en privacy experts benadrukken in ZEMBLA echter dat het profileren van consumenten negatieve gevolgen heeft voor de privacy van mensen. Tim Sparapani, de voormalig privacy jurist van Facebook zegt in ZEMBLA over het profileren: “Het is gevaarlijk, want het wordt absoluut niet begrepen en op geen enkele wijze gecontroleerd.” David Vladeck, de voormalig directeur van de Federal Trade Commission, de Amerikaanse consumentenautoriteit, zegt in ZEMBLA: “Ze weten wie je bent, ze kennen je religie, je seksuele voorkeur en de samenstelling van je familie. Ze verkopen al die data aan mensen die op basis daarvan beslissingen kunnen nemen die grote gevolgen voor jouw leven kunnen hebben.” Persoonsprofielen kunnen bepalend zijn voor de aanbiedingen die mensen krijgen van bijvoorbeeld verzekeraars en kredietverstrekkers.

Tientallen ngo’s en goede doelenorganisaties zijn lid van de DDMA. Niet alleen Amnesty International maar bijvoorbeeld ook het Rode Kruis, KWF Kankerbestrijding, Cordaid, Greenpeace en Artsen zonder Grenzen zijn lid. Ook verschillende omroeporganisaties zoals BNNVARA zijn aangesloten bij de DDMA. Onderzoeker Olivier Hoedeman van  Corporate Europe Observatory (CEO), een Brusselse organisatie die de lobby van het bedrijfsleven in kaart brengt,  stelt dat organisaties als BNNVARA hiermee de facto de lobby tegen strengere privacyregels steunen.  Hij zegt: “Als lid van die organisatie en door de financiële bijdrage, ondersteunt de VARA die lobbycampagne, dat is duidelijk.”

Algemeen directeur Gerard Timmer van BNNVARA zegt dat de omroep niet wist dat de DDMA deze lobby voert. “Dat is voor ons reden er actief in te duiken en ons lidmaatschap van de DDMA te heroverwegen om te bezien of wij wel lid kunnen blijven van een club die – als het waar is – deze activiteiten verricht.” Amnesty laat Zembla weten op korte termijn de DDMA te zullen aanspreken op haar lobby voor versoepeling van de Europese privacy wetgeving.  Amnestywoordvoerder Ruud Bosgraaf: “Mocht dat niet tot een bevredigende verklaring leiden, of tot aanpassing van de lobby, dan zullen we ons lidmaatschap heroverwegen en eventueel zelfs opzeggen.” De DDMA verwijst ZEMBLA voor commentaar naar de Europese koepel, de FEDMA. Die laat weten openheid over datahandel juist te stimuleren en te streven naar gebalanceerde privacywetgeving.

Geef een reactie

Laatste reacties (16)