131

Goedkope olie bedreigt groene revolutie

Prijs olie daalt door afnemende vraag, mede als gevolg van groene alternatieven die daardoor onbetaalbaar dreigen te worden

De olieprijs daalt spectaculair doordat de productie wordt opgevoerd en tegelijkertijd de vraag afneemt. Dat leidt er toe dat groene alternatieven, die nu veelal duurder zijn dan fossiele brandstoffen en daarom gesubsidieerd worden, economisch onaantrekkelijk worden. En dat in tijden van crisis.

De vraag naar olie is traditioneel hoger dan wat er geproduceerd wordt en daardoor stijgt de prijs. Maar door een samenloop van omstandigheden is dat patroon plots veranderd. De vraag in Europa is teruggelopen door de crisis en de toepassing van alternatieven. Belangrijker is echter dat de vraag in Rusland is afgenomen door de ernstige economische crisis in dat land. Aangezien het land voor een belangrijk deel draait op olieinkomsten leidt de situatie tot een neerwaartse spiraal. Tegelijkertijd is de productie van olie in de Verenigde Staten fors opgevoerd. Normaal gesproken zou Saoedi-Arabië de productie nu verlagen om de balans tussen vraag en aanbod te herstellen maar deze bondgenoot van de VS ziet daar vanaf, onder meer om Rusland niet te bevoordelen.

Voor de consument heeft de lage olieprijs in eerste instantie grote voordelen. Producten worden goedkoper en de energierekeningen lager. Ook is de verwachting dat bijvoorbeeld de prijzen van vliegtickets zullen dalen.

Tegelijkertijd betekent de prijsverlaging een bedreiging voor de groene alternatieven als bijvoorbeeld windenergie. De groene technieken kunnen in prijs nog niet concurreren met fossiele energiebronnen en worden daarom gesubsidieerd. Fossiele energie zal immers op termijn duurder worden en dan zijn de rollen weer omgekeerd. Maar omdat het verschil nu groter wordt lopen investeringen in groene energie gevaar. 

“Er is nu waarschijnlijk meer subsidie nodig voor groene energie aangezien de kloof tussen de kosten voor fossiele brandstoffen en alternatieve energie groter wordt,” verklaart Anne Robinson, directeur van een consumentenvergelijkingssite, tegenover The Independent. De oplopende kosten zullen in rekening gebracht worden bij de consument.

De goedkope olie is ook op een ander niveau slecht nieuws. De gasprijs daalt erdoor en dat betekent minder inkomsten voor de Nederlandse overheid. Daar tegenover staat dat de lage olieprijs de economie doet groeien. Een ander bijkomend voordeel is dat het nu minder aantrekkelijk is om – duur – schaliegas te winnen. 

cc-foto: Harvey Barrison grafiek: Oil Market Report

Geef een reactie

Laatste reacties (131)