695

Goh, wat interessant

PVV telt zwarte schapen, Nederland gaapt

Na uren van uitstel, doordat het debat over de AWBZ uitliep, heeft het debat over het “Marokkanenprobleem” toch kunnen plaatsvinden. De PVV, die het debat nota bene zelf had aangevraagd, had liever gezien dat het werd uitgesteld, maar een verzoek daartoe werd door een ruime meerderheid in de Tweede Kamer afgewezen.


Hoewel van te voren redelijk duidelijk was wat men kon verwachten, leek (journalistiek) Nederland gespannen in afwachting te zijn van het debat en de uitkomst.

De conclusie die getrokken kan worden: de PVV draaide een remix van de welbekende plaat, met top-10 nummers als “het is de islam”, “Marokkaans tuig”, “de ongebreidelde massa-immigratie”, “de mislukte integratie” en “zet ze het land uit”, en de Tweede Kamer trapte volledig in het frame. Vrijwel iedere partij moest even aanstippen dat er heus ook nog goede Marokkanen zijn, waarmee ze het betoog van de PVV eigenlijk kracht bijzetten.

Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) trad uiteindelijk op als verlosser, door uit het frame van “we moeten benoemen” te stappen en concreet een aantal oplossingen voor crimineel gedrag bij jongeren aan te dragen. Maar die oplossingen, zoals onderwijs en opvoeding verbeteren, daar zat de PVV niet op te wachten, en dus verklaarde Van Klaveren dat de minister “niets wil doen”.

Uiteindelijk dienden de PVV en de SGP een motie in. De eerste om sterker op te treden tegen ‘tuig’ en de tweede om doelgroepgerichte oplossingen te verzinnen. In beide voorstellen zag minister Asscher geen heil.

De redactie van Joop hield een liveblog bij:

PVV-Kamerlid Joram van Klaveren kreeg als eerste het woord en gebruikte typisch PVV-taalgebruik om zijn woorden kracht bij te zetten. Zo sprak hij over “Marokkaans tuig”, “crimineel tuig” dat de wijken “terroriseert”. Als oplossing voor het probleem draagt hij onder meer aan het weren van Marokkaanse-Nederlanders die zich misdragen in de wijken. Zo ook pleit Van Klaveren voor een avondklok.

Malik Azmani neemt na Van Klaveren het woord. Het VVD-Kamerlid erkent dat er veel Marokkaans-Nederlandse jongeren in aanraking komen met justitie. Wanneer Van Klaveren van hem wil weten of de VVD erkent of er een “Marokkanenprobleem” is, antwoordt hij ontkennend. De VVD kijkt niet weg voor de feiten, dat de jonge Marokkaans-Nederlandse jongeren wellicht oververtegenwoordigd zijn in de cijfers over criminaliteit, maar dat het daarmee geen “Marokkanenprobleem” is. Van Klaveren drukt door en wil weten of de VVD net als de PVV de islam de schuld geeft van alles. Daarover zegt Azmani: Het is niet de religie, maar de mensen die daar invulling aan geven.

Kamerlid Van Weyenberg spreekt voor D66: ‘Een debat over ‘het Marokkanenprobleem’ gaat mij veel en veel te ver. Voor D66 staat de vrijheid en verantwoordelijkheid van het individu voorop. Marokkaanse Nederlanders krijgen dus vanavond te horen dat zij een probleem zijn, wat is het toch makkelijk om mensen weg te zetten. Dan hoef je niet meer na te denken over een oplossing, want dat heeft helemaal geen zin meer dan.’ Ook Van Weyenberg pleit voor aanpak van problemen, maar in die aanpak wel voor ‘onderwijs, onderwijs, onderwijs; werk, werk en werk’.

D66-Kamerlid Van Weyenberg is de eerste die met inhoudelijke mogelijke oplossingen komt. Hij zegt:

We voeren hier een debat met een bijzondere titel, een titel waar ik niks mee heb. Maar daar moeten we niet in blijven hangen. Niet elke Marokkaan vormt een probleem, maar er zijn wel veel Marokkanen die problemen veroorzaken […] Doe wat aan de werkloosheid. Eén op de drie migrantenjongeren zit werkloos thuis. Ik praat graag over integratie, maar ik vind het treurig dat we het moeten doen onder zo’n label.

Keklik Yücel, PvdA-Tweede Kamerlid, neemt als laatste het woord. Ook zij stipt aan dat haar partij niets heeft met de titel van het debat. Van Klaveren (PVV) interrumpeert: : ‘PvdA-leider Samsom zei dat Marokkanen het etnisch monopolie hebben op overlast.’ Volgens Yücel haalt van Klaveren het citaat uit de context. Het PVV-Kamerlid neemt hier geen genoegen mee en voegt nog een eigen interpretatie aan de uitspraak van Samsom. Hij wil nu weten of het niet “bijna biologisch” is, dat Marokkaanse jongeren oververtegenwoordigd zijn in de criminaliteit.

Na het eerste termijn van de zijde van de Kamer beantwoordt Lodewijk Asscher, minister van Sociale Zaken, de vragen vanuit de Kamer in zijn eerste termijn. Asscher:

In ons integratiebeleid staan een paar principes centraal: het gaat in de eerste plaats om meedoen en zelfredzaam zijn. In de tweede plaats grenzen stellen en opvoeden, daar gaat het in dit debat tot nu toe vooral over. Criminaliteit aanpakken, overlast bestrijden, opvoeden tegen agressief gedrag.

Ook gaat het volgens Asscher om het aanpakken van ‘haperende integratie’. Asscher:

Omgaan met anderen en het verinnelijken van waarden […] Grenzen stellen is grenzen stellen. Voor iedereen en dus ook voor Marokkanen.

De minister wil dat wanneer een jongen in aanraking komt met politie, het gezin ook wordt bekeken om te analyseren welke problemen er spelen: “Daarom is het zo belangrijk dat migrantenouders bereikt worden.” Verder noemt Asscher de aanpak van de jeugdwerkloosheid.

“Net zo min dat ik het terecht vind om mensen een probleem aan te praten omdat ze van Marokkaanse afkomst zijn, vind ik het terecht dat Marokkanen zich verschuilen achter hun afkomst en daaraan hun gedrag wijten. We hebben individuen aan te spreken op de rol die ze spelen ten opzichte van andere mensen in dit land. Alleen op die manier kunnen we verder komen.”Wanneer Van Klaveren concludeert dat de minister “niets wil doen”, antwoordt Asscher:

“Onze agenda gaat over drie dingen: ingrijpen bij criminaliteit, zorgen dat mensen zelf redzaamheid, en zorgen dat Nederlandse waarden verinnelijkt worden, dat we de kern van onze rechtstaat hooghouden.”

In de tweede termijn hebben alleen de PVV en de SGP een motie ingediend. PVV zet in op denaturalisatie en uitzetting. De SGP wil specifiek beleid formuleren voor bepaalde doelgroepen. Beide moties worden door Asscher ontraden. De motie van de SGP wordt ontraden omdat het niet bedoeling is om verschillende aanpakken voor verschillende groepen te hebben, maar juist één lijn voor één probleem. Dijkgraaf is het daar niet mee eens. Tevens vindt Asscher de motie overbodig omdat het beleid is om probleemgericht te werken.

Eerder:

GroenLinks Kamerlid Linda Voortman over de keuze van haar partij om niet mee te doen aan wat al het Marokkanendebat is gaan heten.

Bij dit debat wordt één bevolkingsgroep weggezet als een probleemgroep zonder dat er over de dieperliggende oorzaken van die problemen wordt gepraat. Het moet niet gaan over de vraag of er een Marokkanenprobleem is, maar over de vraag waarom allochtone jongeren hun opleiding niet afmaken, waarom ze niet aan het werk komen en wat er beter kan in de jeugdzorg.

GroenLinks vindt dat met dit debat de Tweede Kamer verwordt tot een podium voor het PVV-geluid. Het debat vervalt in een welles-nietes-spel over de vraag of er een Marokkanenprobleem is of niet. “Dat is zonde van de tijd. Er is niemand die zegt dat er geen integratieproblemen zijn, maar hét Marokkanenprobleem bestaat niet. Dat is te oppervlakkig”, aldus Voortman.

In het interview met Trouw wil het GroenLinks-Kamerlid verantwoorden waarom haar partij niet meedoet:

Je kunt me ’s nachts met alle liefde voor heel veel onderwerpen wakker maken: zorg, sociale zaken, onderwijs, jeugdwerkloosheid. Maar niet hiervoor. Het zijn economisch zware tijden. Mensen maken zich zorgen over hun baan. Dáár moeten we een debat over voeren. Dit debat draagt niet bij aan het oplossen van integratieproblemen.

Niet Marokkaniseren
Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken zegt dat er problemen zijn met Marokkanen, maar dat er geen ‘Marokkanenprobleem’ is zoals de PVV beweert. Asscher zegt dat het niet goed gaat met een grote groep Marokkaanse jongens, maar hij vindt niet dat elke Marokkaan in Nederland daarvoor verantwoordelijk moet worden gehouden. Dat meldt de NOS.

Lees ook: Peter Kee en Francisco van Jole clashen over ‘Marokkanenprobleem’

Hasna El Maroudi: Ik ben nu een probleem

Trouw (betaalde toegang): “Wij willen niet mee in het groepsdenken”

NOS: ‘Problemen niet Marokkaniseren’

Geef een reactie

Laatste reacties (695)