42

Gratis geld voor VVD’er Mark Verheijen

Tweede Kamerlid kreeg halve maand dubbel salaris maar stortte het niet terug ... Provinciale Staten Limburg brengt 'niets aan de hand'-rapport naar buiten

Het in opspraak gekomen Tweede Kamerlid, Mark Verheijen (VVD), heeft in 2012 na zijn installatie tot Kamerlid zo’n 4.000 euro salaris ontvangen van de provincie Limburg, zonder dat hij daar ook maar iets voor hoefde te doen. Dat meldt NRC Handelsblad maandag. Hij ontving op dat moment ook al een inkomen als Kamerlid.

Updates onderaan

Verheijen werd op 20 september 2012 geïnstalleerd als Kamerlid, daarom ontving hij vanaf die dag de zogenoemde schadeloosstelling van 7.311,56 euro bruto per maand. Twee dagen eerder stuurde hij een brief aan de provincie Limburg waarin hij ontslag nam als gedeputeerde, vanaf 25 september. De provincie betaalde hem echter door tot 12 oktober.

De doorbetaling heeft alles te maken met de Provinciewet, legt een woordvoerder aan NRC uit:

Omdat de wet bepaalt dat de gedeputeerde in functie moet blijven totdat in zijn vacature is voorzien, loopt ook de verplichting van de provincie door om zijn salaris te blijven voldoen.

Dat betekent echter niet dat Verheijen niet verwijtbaar is dat hij het geld niet teruggestort heeft. De Handreiking integriteit van politiek ambtsdragers bij provincies zegt namelijk:

De politiek ambtsdrager [moet] zich realiseren dat alles wat mag, niet vanzelfsprekend ook hóéft. (…) Het gaat immers steeds om besteding van publieke middelen. De politiek ambtsdrager heeft daarnaast ook een voorbeeldfunctie. Hoe kan hij of zij in bijvoorbeeld economisch moeilijke tijden, geloofwaardig een beroep op de soberheid van burgers doen als hij of zij daar zelf niet naar handelt?

Zelf ziet het Tweede Kamerlid het echter niet zo. “Ik heb er toen niet bij stilgestaan om het terug te storten. Daar heeft ook niemand mij op attent gemaakt. Ik had het kunnen doen. Maar ik heb, terugkijkend, niet het gevoel dat ik door het niet te doen iets fouts gedaan heb”, aldus Verheijen.

Update 17.00 uur:
Volgens een onderzoek van Provinciale Staten in Limburg heeft Mark Verheijen ‘geen onterechte declaraties gedaan’ en hoeft hij niets terug te betalen. Dat schrijft gouverneur Theo Bovens in een brief aan Provinciale Staten. Vanavond is er in Limburg een debat over het onderzoek naar de declaraties. Het onderzoek in opdracht van gouverneur Bovens is echter uiterst beperkt en oordeelt alleen over de vraag of de declaraties administratief-technisch in orde waren. De formuliertjes mogen dan netjes zijn ingevuld, maar er heeft geen inhoudelijke toetsing plaatsgevonden van de discutabele declaraties. Het onderzoek staat ook los van de aangifte van corruptie tegen Verheijen.

Eerder verscheen op Joop: VVD’er Verheijen nu ook beschuldigd van smerige praktijken

NRC: Verheijen (VVD) kreeg halve maand dubbel salaris

Geef een reactie

Laatste reacties (42)