35

Greenpeace naar rechter voor beter stikstofbeleid

Maandag presenteert de commissie-Remkes het advies over de aanpak van de stikstofcrisis. De belangrijkste conclusie is al bekend: het kabinet schiet tekort bij de aanpak van de stikstofuitstoot, en beschermt de natuur en de biodiversiteit onvoldoende. Remkes noemt de kabinetsplannen te vrijblijvend.

Greenpeace slijpt daarom de messen. De milieuorganisatie bereidt een rechtszaak tegen de Staat voor. Zo moet de overheid gedwongen worden om alsnog adequate maatregelen te nemen. “Als het roer niet drastisch omgaat, lopen we het risico dat unieke planten- en diersoorten compleet verdwijnen”, aldus Joris Thijssen, directeur van Greenpeace Nederland.

“De overheid komt er al decennia mee weg om ingrijpende, maar noodzakelijke veranderingen voor natuurbehoud en herstel voor zich uit te schuiven”, stelt hij. “De typische Nederlandse heidevelden staan er slechter voor dan ooit. Vogels, reptielen en insecten nemen hier drastisch in aantal af.”

Ook Johan Vollenbroek, die het Nederlandse stikstofbeleid succesvol aanvocht bij de Raad van State, heeft nieuwe juridische procedures in voorbereiding. Vollenbroek noemde de stikstofplannen van het kabinet eerder al ‘juridisch onhoudbaar’.

In geen enkele andere EU-lidstaat is de stikstofuitstoot zo hoog als in Nederland. Dat is voor een belangrijk deel op het conto te schrijven van de landbouw, die goed is voor meer dan 40 procent van de stikstofdepositie in natuurgebieden.

De ammoniak, afkomstig uit de veeteelt, heeft de afgelopen decennia geleid tot een verzuring van de bodem in natuurgebieden. Een van de gevolgen daarvan is dat vogels niet meer genoeg kalk kunnen vinden. Daardoor zijn de schalen van hun eieren vaak te dun, en breken veel kuikens hun pootjes nog voor ze het nest uit kunnen.

cc-foto: Rianne van der Wal

Geef een reactie

Laatste reacties (35)