76

Greta Thunberg richt pijlen op plannen voor biomassacentrale in Diemen

Klimaatactiviste Greta Thunberg heeft haar pijlen gericht op Nederland. Op Diemen om precies te zijn. Daar is het Zweedse energiebedrijf Vattenfall, voorheen Nuon, van plan een biomassacentrale te bouwen. Thunberg vreest dat die centrale gepaard gaat met een verhoogde CO2-uitstoot.

Op Twitter citeert Thunberg uit een onderzoeksartikel in de Zweedse krant Dagens Nyheter:

Elk jaar zullen er meer dan 200.000 ton houten pellets worden verbrand in de geplande energiecentrale van Vattenfall in Diemen, Nederland. De investering maakt deel uit van de omschakeling van het bedrijf naar fossielvrij, maar het risico bestaat dat de uitstoot van kooldioxide toeneemt.

Er is al langere tijd forse kritiek op de plannen voor de biomassacentrale in Diemen, die behalve grootschalige bosvernietiging volgens tegenstanders ook flinke luchtverontreiniging met zich meebrengt:

Zo schreven milieuactivisten Fenna Swart en Maarten Visschers begin dit jaar in Trouw:

Tijdens de aanvraagprocedure voor de benodigde vergunningen is zowel het college van B&W als de gemeenteraad van Diemen misleid over de uitstoot van giftige stoffen. Het Naardermeer, Markermeer en IJsselmeer liggen allemaal onder de rook van de nieuwe centrale van Vattenfall die, op grond van de vergunning, grote hoeveelheden stikstof, zuren, zware metalen, dioxinen, furanen en kwik zal uitstoten. Dit is door Vattenfall niet gerapporteerd in de zogenaamde MER-beoordelingsnotitie 1 . Het Milieu-effectrapport zelf ontbreekt in de vergunningsprocedure, ten onrechte.

De gemeente Diemen wil de bouw van de centrale tegenhouden en pleitte er vorig jaar bij de regering in Den Haag voor om een streep door de plannen te zetten. Onder meer coalitiepartijen D66 en de ChristenUnie toonden zich tegenstanders van subsidies voor nieuwe biomassacentrales.

Nadat Vattenfall in eerste instantie de bouwplannen op een laag pitje zette vanwege de felle tegenstand, lijkt het bedrijf de bouw nu toch voort te willen zetten. Volgens actievoerders komt de haast die de Zweedse energiereus opeens lijkt te hebben, voort uit het risico dat de overheidssubsidie van 400 miljoen euro dreigt te worden ingetrokken.

Geef een reactie

Laatste reacties (76)