327

Grijsgedraaide discussie nu echt voorbij

Eerste Kamer akkoord met geleidelijke verhoging van de  AOW-leeftijd naar 67 jaar ... Vakcentrales FNV, CNV en MHP teleurgesteld 

De Eerste Kamer heeft vannacht een historisch besluit genomen. De AOW-leeftijd gaat omhoog zoals deze in het Lenteakkoord is opgenomen. Dinsdagnacht bogen de senatoren zich over het wetsvoorstel van minister Henk Kamp (Sociale Zaken). De AOW-leeftijd gaat volgend jaar, voor het eerst sinds de invoering ervan in 1957, omhoog.

Update 12.20
De vakbonden hebben teleurgesteld gereageerd op de verhoging van de AOW-leeftijd, zo meldt de NOS. Volgens de vakcentrales FNV, CNV en MHP wordt het “aanvankelijk door het parlement” omarmde Pensioenakkoord terzijde geschoven.
FNV-voorzitter Ton Heerts: 

onbegrijpelijk dat een onderwerp met een zo’n grote impact door de gelegenheidscoalitie er doorheen gejast wordt en dat de kiezer niet de kans krijgt zich daarover uit te laten”.

CNV-voorzitter Jaap Smit:

Het Pensioenakkoord was een zorgvuldig en evenwichtig tot stand gekomen overeenkomst tussen drie partijen. Nu één van die partijen zich daaruit terugtrekt, is het de vraag wat afspraken tussen de overheid en sociale partners nog waard zijn.

MHP-voorzitter Reginald Visser meent dat “andere afspraken uit het akkoord ook op de helling staan”.

Eerder
Door de nu aangenomen voorstellen wordt de AOW sneller verhoogd dan eerder was afgesproken, is de ingangsdatum van de AOW niet flexibel en verslechtert de opbouw van aanvullend pensioen, schrijft de NOS.
HellingVolgens het wetsvoorstel gaat de AOW-leeftijd in 2013, 2014 en 2015 steeds met 1 maand omhoog. In 2016, 2017 en 2018 met twee maanden en in 2019 met drie maanden. In dat jaar is de AOW-leeftijd dan 66 jaar, om in 2023 te resulteren in een AOW-leeftijd van 67 jaar.

GroenLinks wilde de behandeling van het wetsvoorstel naar september doorschuiven, maar is nu toch akkoord gegaan om het debat dinsdag in de Eerste Kamer te laten plaatsvinden. Het voorstel vloeit voort uit het Lenteakkoord van de VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie.

De AOW is in 1957 geïntroduceerd als opvolger van de door Willem Drees ingevoerde Noodwet Ouderdomsvoorziening. De Volkskrant (betaalde editie) schetst een mooi beeld van hoe de invoering van de AOW werd ontvangen:

Vooral in de jaren na de oorlog was oud synoniem aan arm. Fabrieksarbeiders waren meestal kort na de lagere school en een korte vakopleiding op hun 14de of 15de begonnen met werken. Als ze al 65 jaar werden, waren ze versleten. Wie geen spaargeld had en niet meer in staat was tot werken, was op zijn oude dag voor zorg, eten en onderdak aangewezen op kinderen of liefdadigheid. Pensioenen waren er nauwelijks. De ouderen waren Drees diep dankbaar voor zijn AOW. Bedankbriefjes stroomden binnen. En enkeling stuurde het geld terug dat na spaarzaam uitgeven aan het eind van de maand overschoot.

De AOW was een teken van de nieuwe sociale ordening. Samen met de pensioenfondsen vormde het destijds het fundament van de sociale zekerheid. In 1977 was de verzorgingsstaat af. Lang heeft het niet geduurd: rond 1980 brak een economische crisis uit, welke de gestage versobering inluidde. Sindsdien is de hele sociale zekerheid op de schop gegaan, behalve de AOW. Mogelijk tot vandaag.

NOS: Bonden teleurgesteld over AOW

Trouw: Senaat behandelt morgen hogere AOW-leeftijd

NRC: Verhoging AOW-leeftijd aangenomen – historisch besluit

cc-foto: LambertWM

Geef een reactie

Laatste reacties (327)