20

Groei wereldbevolking stopt in 2100, Nederlandse woningnood mede oorzaak

Vrouwen krijgen steeds minder kinderen. In 1950 kregen vrouwen wereldwijd gemiddeld nog 4,7 kinderen, nu is dat bijna de helft minder: 2,4. In de helft van de landen op de wereld ligt dat gemiddelde overiges al veel lager, namelijk onder de 2,1. Die 2,1 kind per vrouw is een belangrijk kantelpunt, daalt dat gemiddelde nog verder dan krimpt de wereldbevolking. De Verenigde Naties voorspellen dat het kantelpunt vanaf 2100 maar mogelijk al eerder bereikt zal worden.

Dat kantelpunt kan een verdere daling in gang zetten, want minder kinderen betekent ook dat er minder vrouwen geboren worden en dus minder potentiële moeders. De eventuele afname van de bevolking loopt daarentegen ook vertraging op omdat de gemiddelde leeftijd stijgt.

De stagnatie is zowel goed als slecht nieuws. Voor het milieu is de groeiende wereldbevolking een enorme last, maar voor de wereldbevolking zelf is het noodzakelijk dat er voldoende aanwas is om bijvoorbeeld de ouderen te verzorgen. De VRT schrijft:

Om de kosten van de stijgende levensverwachting te betalen, heb je mensen nodig die werken. Daalt het aantal werkende mensen per gepensioneerde, dan dragen minder schouders de kosten en zijn ze dus hoger per persoon. Dat kun je ook anders oplossen dan vrouwen aansporen meer kinderen te krijgen, ook migratie kan helpen. Voetnoot daarbij is natuurlijk wel dat die mogelijkheid stopt als wereldwijd de fertiliteit onder de 2,1 duikt.

Nederland levert om een opvallende reden een bijdrage aan de krimp van de wereldbevolking. Door het slechte woningbeleid worden er minder kinderen geboren, schrijft Trouw:

De schaarse woningmarkt in Nederland werkt bij de millennials als anticonceptie. Hoewel het opbloeien van de economie en een optimistisch consumentenvertrouwen doorgaans leiden tot méér kinderen, heeft het geboortecijfer in Nederland juist een dieptepunt van 1,6 kinderen per vrouw bereikt. Dit komt vooral doordat twintigers en midden-dertigers minder kinderen krijgen.

Eenzelfde trend is waarneembaar in bijvoorbeeld de Verenigde Staten.

cc-foto: Robert Couse-Baker

Geef een reactie

Laatste reacties (20)