Laatste update 23:18
17

Groeiend salarisverschil tussen top en werkvloer

De loonkloof is in Nederland de afgelopen jaren gegroeid. Gemiddeld verdient de top van het bedrijf nu zo’n zes keer meer dan de werkvloer. Dat gemiddelde wordt opgerekt door – hoe kan het ook anders – de financiële sector, met daarin onder meer de banken: werknemers verdienen daar ruim twaalf keer minder dan de top.

Dat meldt de Volkskrant woensdag op basis van een onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Volgens het rapport lag het bruto jaarloon van de topverdieners in 2014 op gemiddeld 234 duizend euro. Dat van de gemiddelde werknemer was 5,8 keer zo laag. Ter vergelijking: in 2010 was dat nog 5,5 keer.

Bij banken en verzekeraars is het salarisverschil tussen top en werkvloer nog altijd het hoogst, maar in vergelijking met 2010 zien we daar toch een forse daling. Namelijk van 15,7 naar 11,7 keer meer. Die daling valt te verklaren door de beperkingen die binnen het bank- en verzekeringswezen zijn gesteld aan de bonussen. Daarnaast zou ook een fikse waardevermindering van de aandelenpakketten van de top een verklaring kunnen zijn.

Dat de kloof tussen top en werkvloer groeit bleek vorig jaar ook al uit een onderzoek van de Volkskrant naar de salarisverschillen bij 130 grote bedrijven. Toen werd vastgesteld dat een topman daar maar liefst twintig keer het salaris van een gemiddelde werknemer binnenharkte, waar dat in 2012 nog 16 keer zoveel was.

Die factor 20 is overigens het maximale wat FNV betreft. De vakbond vindt dat een baas niet meer dan twintig keer zoveel mag verdienen als de laagst betaalde werknemer. Multinationals als Unilever, Shell, Reed Elsevier, Wolters Kluwer en Heineken hebben daar niet zo’n boodschap aan: bij die ondernemingen bedraagt het verschil tussen de top en de laagst betaalde werknemer maar liefst een obscene factor 100.

De loonkloof is het kleinst in het onderwijs, de zorg en in de (semi-)publieke sector. Voor die laatste geldt sinds 2013 een wettelijke beperking op de topinkomens.

Cc-foto

Geef een reactie

Laatste reacties (17)