50

Groeiende kloof arm en rijk bedreigt stabiliteit

Analisten vrezen meer straatprotesten: 'Meestal zijn jongeren daartoe het meest bereid, omdat ze niets te verliezen hebben'

Groeiende inkomensongelijkheid is een van de grootste bedreigingen voor de sociale stabiliteit in de wereld. Dat stelt een rapport van het Wereld Economisch Forum (WEF).

Volgens het rapport is inkomensongelijkheid de op één na belangrijkste trend die sociale onrust kan veroorzaken. Dat meldt ook de Belgische nieuwssite De Wereld Morgen. De spanningen in het Midden-Oosten en structurele werkloosheid zijn andere bedreigingen voor de wereldwijde stabiliteit.

Volgens het WEF vindt bijna twee derde van de Amerikanen dat het huidige economische systeem de rijken bevoordeelt. In sommige Europese landen is dat percentage nog hoger. Het rapport zelf kijkt vooral naar inkomensongelijkheid binnen landen. Als wereldwijd wordt vergeleken, zijn de verschillen nog veel groter.

Een recept voor toenemende onrust, die steeds vaker de vorm van straatprotesten zal aannemen, vrezen analisten. “Meestal zijn jongeren daartoe het meest bereid, omdat ze niets te verliezen hebben”, zegt Ricardo Fuentes, hoofd onderzoek bij Oxfam in Groot-Brittannië: 

“De welvaart is geconcentreerd bij een klein percentage van de bevolking. Het probleem daarvan is dat de rijkdom via een aantal mechanismen, zoals opleiding en toegang tot goede netwerken, van de ene generatie op de andere overgaat en zo in de top van het systeem blijft.

Hun regeringen luisteren vaak alleen naar de stem van de rijken. Zelfs in landen waar regeringen democratisch worden gekozen, speelt dat. De elite gebruikt haar macht om de overheid en media te beïnvloeden en slaagt daar meestal goed in.

De Wereld Morgen: Groeiende ongelijkheid bedreigt sociale stabiliteit

Foto-cc: Jaszek

Geef een reactie

Laatste reacties (50)