32

Groeiende papierberg nieuw zorgstelsel kost hulpverleners miljoenen

Zorggeld gaat nu naar boekhouders en juristen in plaats van naar patiënten en cliënten

Landelijke zorgorganisaties zeggen dat ze miljoenen euro’s meer kwijt zijn aan bureaucratische rompslomp sinds de verantwoordelijkheid voor zorgverlening werd overgeheveld naar de gemeenten, miljoenen die dus niet meer naar de zorg gaan.

Erik Heijdelberg van de landelijke jeugdzorgorganisatie William Schrikker Groep zegt in een interview met het NOS Radio 1 Journaal dat de zakelijke afhandeling van de zorg zijn organisatie nu 1,5 miljoen euro meer kost dan voor de zorgoverdracht. Kwintes, een zorgorganisatie die werkt voor 54 gemeenten, deelt de ervaringen. Bestuursvoorzitter Jan Willem van Zuthem:

De toegenomen administratie kost ons 1 à 1,5 miljoen. Dat geld zit onder meer in zeker tien extra mensen, projectleiders, advies en softwarebureaus. We hebben te maken met tientallen manieren van factureren. Tientallen gemeenten die het allemaal op een eigen manier doen. Het is gekmakend.

Een groot deel van zorg die eerder landelijk of via de provincies was geregeld, loopt nu via 393 gemeenten die allemaal eigen beleid maken. Het was de bedoeling dat zij in grote lijnen op dezelfde manier administratie zouden voeren, via landelijk gedeelde systemen en codes, maar de praktijk blijkt weerbarstiger. Omdat gemeenten vasthouden aan hun eigen aanpak leidt dat tot problemen bij organisaties die zorg leveren in verschillende gemeenten.

Jeugdzorg Nederland en de koepel voor ondernemers in de ouderenzorg Actiz onderschrijven zitten met de handen in het haar. Bernadet Naber van Actiz: 

“Sommige ondernemers moeten zaken doen met tachtig gemeenten waar ze vorig jaar met hooguit tien te maken hadden. Dat vraagt niet alleen veel tijd en energie van medewerkers van die zorgorganisaties, maar zorgt er ook voor dat een deel van het beschikbare budget naar boekhouders en juristen gaat en niet naar de zorg voor cliënten. Terwijl we juist minder bureaucratie moeten en willen.”

Het gebruiken van standaarden voor het inkopen en factureren van de zorg is voor gemeenten niet verplicht. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) zegt zelf dat de eerste prioriteit het voornemen om alle zorg door te laten gaan is geweest en dat nu pas wordt gekeken naar hoe dit administratief het beste kan. Het VNG verwacht dan ook dat veel problemen in de loop van de tijd kunnen worden opgelost. 

Cc-foto: CALI

Geef een reactie

Laatste reacties (32)