7

Groeiende wachtlijsten voorschool; kind met achterstand de pineut

Peuterspeelzalen onder druk door bezuinigingen kinderopvang ... Investeringen in voorschool dreigen verloren te gaan

Kinderen met een (taal)achterstand komen steeds vaker op een wachtlijst te staan voor een peuterspeelzaal. Dit terwijl het rijk juist wil dat deze kinderen hun achterstand wegwerken voordat ze naar de basisschool gaan. Oorzaak: de bezuinigingen op de kinderopvang veroorzaken een groeiende toestroom van kinderen naar de voorschool. De helft van de peuterspeelzalen geeft geen voorrang aan kinderen met een achterstand. Dat blijkt uit een onderzoek van brancheorganisatie MOgroep.

De MOgroep deed onderzoek onder ongeveer 80 peuterspeelzaalorganisaties die samen zo’n 22 duizend peuters opvangen. Daaruit blijkt dat 15 procent van de kinderen met een achterstand op de groeiende wachtlijsten blijft staan.

‘Vindplek’ voor achterstanden
De overheid wil dat alle kinderen met een achterstand de voorschool doorlopen. Hier is de afgelopen jaren veel geld in gestoken. Gemeenten zijn verplicht om voor voldoende plekken te zorgen voor peuters met een taalachterstand. De Onderwijsinspectie moet erop toezien dat gemeenten zich aan die afspraak houden, zegt een woordvoerder van het ministerie van Onderwijs op vragen van de NOS.

Marijke Vos, voorzitter MOgroep:

Peuterspeelzalen zijn dé vindplekken van kinderen met een taal- en gedragsachterstand en ouders met opvoedingsvraagstukken. Gemeenten moeten straks de wet Jeugdzorg gaan uitvoeren en juist deze kinderen en ouders zo vroeg mogelijk signaleren en laagdrempelig helpen. We pleiten al langer voor één voorziening die toegankelijk is voor alle kinderen.

De MOgroep raadt aan in kaart te brengen om hoeveel kinderen het gaat, wat de gevolgen zijn voor de basisscholen en hoeveel kinderen met achterstand er tussen wal en schip dreigen te vallen. De brancheorganisatie ziet het liefst één goede peutervoorziening, toegankelijk voor alle kinderen of de ouders werken of niet, bij voorkeur in kindcentra waarin ook andere voorzieningen worden gehuisvest.

Kinderen uit zicht
De onderzochte organisaties melden ook dat een groeiende groep kinderen helemaal uit zicht verdwijnt. Er ontstaan andere vormen van opvang: leidsters /stagiaires die na ontslag  bij kinderopvang zelf een opvang beginnen; via gastouderbureau of vrijwillige peuterspeelzaalvorm (gerund door ouders / niet betaald). Dat maakt de opvang diffuus en kwaliteit is moeilijk te handhaven, aldus de MOgroep

MOgroep: Onderzoek: ook steeds meer vve-peuters op wachtlijsten

NOS: Wachtlijsten voorschool groeien

Foto-cc: Gerard Bierens

Geef een reactie

Laatste reacties (7)