9

GroenLinks biedt studenten nog even respijt

Nog geen steun sociaal leenstelsel masterstudenten in Eerste Kamer... Van Ojik: kabinet biedt te weinig... Lenen op z'n vroegst in 2015

Ook masterstudenten hoeven in 2014 nog niet het volledige bedrag voor hun studie te lenen. GroenLinks weigert vooralsnog om in de Eerste Kamer steun te verlenen aan de invoering van het sociaal leenstelsel.

Studenten krijgen nu nog een basisbeurs van 272 per maand als ze op kamers wonen en 98 euro als ze nog bij hun ouders wonen. Dat geld moeten ze gaan lenen, vindt het kabinet. GroenLinks is het daar, net als D66, mee eens. Maar de partij stelt in ruil voor instemming met de plannen wel een aantal voorwaarden. Gesprekken daarover met minister Bussemaker hebben nog niets opgeleverd. Volgens partijleider Bram van Ojik weigert het kabinet GroenLinks ook maar iets tegemoet te komen, zo zegt hij in de Volkskrant:

We zien geen enkele beweging bij het kabinet. In de Miljoenennota wordt geen geld uitgetrokken voor een lager collegegeld of voor kleinere collegegroepen, terwijl wij daar keer op keer om hebben gevraagd. Dan komt het moment dat we zeggen: we moeten studenten niet langer in onzekerheid laten.”

Voor bachelorstudenten moest minister Bussemaker voor de zomer het leenstelsel al een jaar uitstellen. Wat GroenLinks betreft wordt het nu ook voor masterstudenten op z’n vroegst pas in 2015 ingevoerd. Van Ojik ziet een voordeel:

Nu heeft het kabinet een jaar langer om duidelijk te maken waarom het nodig is dat studenten geld gaan lenen. Bovendien kan Jet Bussemaker de tijd gebruiken om geld te zoeken voor het onderwijs.”

Bussemaker daarentegen noemt uitstel juist een slechte zaak. Zeker is dat het leenstelsel kan worden uitgesteld zonder dat er problemen in de begroting ontstaan, de oppositie heeft dus weinig haast. Van Ojik:

Er zijn geen acute problemen die met het leenstelsel worden opgelost. Daar zit een verschil in urgentie met de problemen in de kinderopvang. De werkloosheid is daar vervijfvoudigd. Voor de kinderopvang wil ik heel graag deze week nog iets regelen.

Die opmerking roept de vraag op of studenten nu echt gerust kunnen zijn.  Is deze zet van Van Ojik niet vooral bedoeld om tijdens de Algemene Beschouwingen op een ander vlak iets te kunnen binnenslepen en dient het leenstelsel straks als wisselgeld?

Geef een reactie

Laatste reacties (9)