84

GroenLinks en SP willen 17 miljoen bomen planten

GroenLinks en SP stellen een Nationaal Bomenplan voor waarmee 100.000 hectare met bomen beplant wordt. In de praktijk betekent dat minimaal 17 miljoen bomen, één voor elke Nederlander. De partijen willen onder meer dat er extra bomen langs wegen en dijken komen, dat er in steden meer tiny forests komen (bosschages ter grootte van maximaal een tennisbaan) en dat de bosregeling voor boeren terugkomt. Dat laatste betekent subsidie voor boeren die bos aanplanten. Ook willen GroenLinks en SP dat bestaande natuurgebieden zoals de Veluwe en de Peel worden uitgebreid.

SP Kamerlid Frank Futselaar: “Het gaat al jaren slecht met de natuur in Nederland. Door slim bossen te planten kunnen we verschillende problemen tegelijk aanpakken: de achteruitgang van biodiversiteit, klimaat, stikstof. Bovendien maken we onze steden en dorpen zo leefbaarder.”

Het Nationale Bomenplan is nodig voor natuurherstel maar draagt volgens de partijen ook bij aan het oplossen van het klimaatprobleem. 100.000 hectare bos kan in 2030 2,4 megaton CO2 opslaan en dat loopt op tot 4 megaton in 2050, gelijk aan de uitstoot van ongeveer één miljoen auto’s. Stichting Nationale Boomfeestdag ondersteunt het plan en wil op 18 maart tijdens de Nationale Boomfeestdag een bomenplantrecord vestigen van 500.000 bomen op één dag.

“Iedereen houdt van bomen en het is verreweg de meest populaire klimaatmaatregel die we kunnen nemen,” aldus GroenLinks Kamerlid Laura Bromet.

cc-foto: Kitty Terwolbeck

Geef een reactie

Laatste reacties (84)