79

GroenLinks: EU gaat beperking natuurgebieden voor stikstofcrisis niet pikken

Het kabinet wil om de overbelasting met stikstof van beschermde natuurgebieden tegen te gaan het aantal zogeheten Natura 2000-gebieden terugdringen. Natuur die niet meer bestaat kan immers ook niet bedreigd worden. De gebieden dienen er toe de biodiversiteit op Europees niveau te herstellen maar om de industrieboeren en bouwwereld tegemoet te komen wil de regering daar vanaf.

Volgens Bas Eickhout, Europarlementariër voor GroenLinks is dat plan kansloos: “Het kabinet kiest voor een schijnoplossing, die bovendien vanwege Europese compensatie-eisen nagenoeg niet te realiseren is. Alle problemen die Nederland heeft ondervonden bij het onderwater zetten van de Hedwigepolder als natuurcompensatie voor de uitdieping van de Westerschelde, vormen een goed voorbeeld. Pas als we serieus nadenken over hoe we de veestapel kunnen verminderen, zijn we dichter bij een oplossing.”

Als het kabinet gebieden wil afschaffen dan zullen daar nieuwe gebieden voor in de plaats moeten komen die het verlies aan natuur compenseren. Een probleem daarbij is dat flora en fauna zich weinig aantrekken van beleid en regels. Als er een broedgebied wordt opgeheven is het niet zo dat vogels aan de hand van richtlijnen gaan bepalen waar ze volgend jaar een nest bouwen. Het kabinet lijkt daar wel vanuit te gaan.

cc-foto: Ronald van der Graaf

Geef een reactie

Laatste reacties (79)