23

GroenLinks: Moerdijk is een dure les

Uit het onderzoek van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid blijkt dat bijna alles is misgegaan

De Nederlandse crisisbestrijding heeft nog heel veel verbeter punten en daar is met name de overheid verantwoordelijk voor. Dat blijkt uit het onderzoeksrapport van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (IOOV) die onderzoek deed naar de brand bij Chemie Pack in Moerdijk. Er worden in Nederland op nationaal niveau veel activiteiten ontplooid, maar voor het verzamelen van cruciale informatie over risicovolle gebieden ontbreekt de regie oordeelt IOOV. Volgens GroenLinks Kamerlid Liesbeth moet de crisisbestrijding veel simpeler, helderder en efficiënter.

De gemeente Moerdijk en later ook de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant hebben steken laten vallen in de voorbereiding op ‘wezenlijke risico’s’ meent IOOV. Het industrieterrein bij Moerdijk is één van Nederland’s gevaarlijkste gebieden. Er huisvesten zich een ongekend aantal bedrijven die met chemische stoffen werken en daardoor is het risico extra groot. IOOV rekent het dan ook met name de gemeente Moerdijk aan dat zij onvoldoende bewust was van de risico’s.

Van Tongeren wil zo snel mogelijk met minister Opstelten (Veiligheid) in debat over het rapport.

De veiligheid van Nederlanders moet niet afhangen van de windrichting maar van goede voorbereiding. Burgers en hulpverleners moeten voor hun veiligheid op de overheid kunnen vertrouwen. Uit dit rapport blijkt dat bij de brand in Moerdijk bijna alles is misgegaan. Zowel op landelijk niveau, als binnen de gemeente Moerdijk en de brandweer ontbrak de regie. Het rapport maakt duidelijk dat dit niet zomaar een gevalletje pech is.”

Uit het rapport blijkt dat de professionaliteit van hulpverleners veel beter benut kan worden. Ze worden overspoelt door protocollen en coördinerende organen. Volgens Van Tongeren moet de overheid veel strenger optreden om bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken te controleren op de veiligheid.

Particuliere winsten moeten niet ten koste gaan van publieke veiligheid. Onze complexe samenleving met haar industrieën brengt risico’s met zich mee. Overheden zijn zich daar onvoldoende van bewust. Als dat niet verandert, veranderen gecalculeerde risico’s in onverantwoorde risico’s. Kabinet, laat deze harde conclusies niet overwaaien maar grijp ze aan om de gevaarlijkste bedrijven in Nederland echt veiliger te maken.

Mis niets: Volg Joop op Twitter, vind Joop leuk op Facebook

Geef een reactie

Laatste reacties (23)