454

GroenLinks pakt forens hard

Update: GroenLinks legt uit: Arme mensen betalen voor dure leasebakken van de rijken ... GroenLinks-Tweede Kamerlid Ineke van Gent verdedigt Lenteakkoord: Dan ga je maar dichter bij je werk wonen

De crisis zal voor de forens extra voelbaar worden in het komende jaar. Het gemiddelde koopkrachtverlies ligt op 0,75 procent, maar voor de forens komt daar nog eens 1,5 procent bovenop doordat in het Lenteakkoord is afgesproken de reisvergoeding voor de werknemer te belasten. Dat meldt onder meer het AD.

Tekst Definitieve Lenteakkoord
Update 14.00

Het Lenteakkoord heeft inmiddels tot een aantal reacties geleid. Zo klopt D66-leider Alexander Pechtold zichzelf op de borst:

Eigenlijk hebben we het hele beleid van Wilders gesloopt. We moeten de extremen op links en rechts stopzetten en vanuit het midden een brug slaan. Ik kijk naar de PvdA, kom op zeg! De PvdA zal niet met de SP de schulden moeten doorschuiven naar de volgende generaties.”

GroenLinks-fractievoorzitter Jolande Sap probeert de ‘linkse’ elementen van het akkoord te benadrukken:

De bezuiniging van 12 miljard euro gaat natuurlijk iedereen voelen. Maar waarom GroenLinks hiermee heeft ingestemd, is omdat de pijn eerlijk wordt verdeeld. De lage inkomens worden zoveel mogelijk ontzien. GroenLinks kan hier ook aan meedoen omdat er een radicale stap gezet wordt gezet naar verduurzaming van de economie.

Ze krijgt bijval van haar CDA-collega Sybrand van Haersma Buma:

Wat we hebben laten zien is dat de economie weer vertrouwen kan bieden door samen wel tot een oplossing te komen. En daar horen moeilijke maatregelen bij. Maar het zijn maatregelen waarvan iedereen begrijpt dat die nodig zijn in tijden van crisis.”

PvdA-leider Diederik Samsom is het volkomen oneens met de overige Kamerleden. Volgens Samsom kan de economie niet groeien met dit akkoord:

Ik maak me zorgen, dit is een onverstandige route uit de crisis. Dit akkoord probeert een sprintje te trekken naar die 3 procent en valt daarna dood neer. Je moet naar een economie die blijft groeien, dit akkoord doet het omgekeerd. Dit akkoord verlengt de recessie. Wij hadden betere plannen.”

Update 12.45

GroenLinks heeft inmiddels op de website uitleg gegeven waarom de partij heeft gekozen voor het afschaffen van de belastingvrijstelling voor woon-werkverkeer.  De partij schrijft:

1. GroenLinks heeft er in het Lenteakkoord voor gezorgd dat het stads- en streekvervoer 100 miljoen extra krijgt. Bovendien blijft het spoor buiten schot bij de heel forse bezuiniging op infrastructuur.

2. De maatregel heeft een gunstig effect op het milieu, omdat mensen kritischer zullen worden over hun eigen woon-werkverkeer. Het stimuleert thuiswerk en motiveert mensen dichter bij hun werk te gaan wonen.

3. Vooral de hoge inkomens profiteren van de huidige belastingvrijstelling voor het woon-werkverkeer. Mensen met lage inkomens reizen gemiddeld veel minder ver naar hun werk en betalen dus vooral mee aan de riante Eerste Klaskaarten van hoge ambtenaren en dikke leasebakken.

4. Slechts de helft van de werknemers ontvangt een reiskostenvergoeding. Zij betalen dus mee aan de voorzieningen voor die andere, dikwijls veel beter verdiende, helft.

5. De huidige regeling is vooral in het voordeel van automobilisten. Ruim driekwart van het geboden belastingvoordeel slaat neer bij automobilisten, de rest bij ov-reizigers en fietsers.

6. Waarom zouden mensen nu ineens de trein mijden en de auto gaan pakken? De belastingvrijstelling voor autorijden wordt immers óók afgeschaft.

7. NS beklaagt zich over de inkomenseffecten. Maar wat hadden ze gezegd als de bezuiniging was gezocht op sporen en stations? Bovendien maakt NS een jaarwinst van 200 miljoen. Daar zit ook ruimte om hun reizigers tegemoet te komen.

8. Werkgevers houden de ruimte fietsen te stimuleren, namelijk via de werkkostenregeling.

9. Uiteindelijk is de huidige regeling oneerlijk. Mensen die dichter bij hun werk gaan wonen zijn een dief van hun eigen portemonnee, terwijl hun keus in veel opzichten juist toegejuicht zou moeten worden.

10. De Nederlandse regeling is goudgerand. Geen enkel ander Europees land kent een door de overheid gesubsidieerde reiskostenregeling.

Eerder:

In het Lenteakkoord is opgenomen dat de reiskostenvergoeding die forensen van hun werkgevers krijgen belast gaat worden. Dit moet de schatkist 1,3 miljard euro opleveren. Dit geldt zowel voor het geld dat werknemers krijgen via hun loonstrookje als de reisvergoeding in natura (bijvoorbeeld een treinabonnement).

Volgens GroenLinks gaat het slechts om een ‘happy few’. Het pendelen tussen werk en woning is volgens de partij overigens een overbodige en milieubelastende luxe. GroenLinks-Tweede Kamerlid Ineke van Gent vindt dat forenzen dan ook ‘gewoon’ dichter bij hun werk moeten gaan wonen, of thuis moeten werken. Overigens pendelt Van Gent zelf al jaren tussen Groningen en Den Haag.

Hoewel de klappen van het Lenteakkoord bij iedereen hard zullen aankomen, zijn het vooral de ouderen en de werkende Nederlanders die er fors op achteruit zullen gaan. Volgens een woordvoerder van het Centraal Bureau voor de Statistiek geeft de overheid bovendien de werkloosheid in Nederland een extra zetje de verkeerde kant op. Zo kopt het Financieel Dagblad vrijdag ‘Kabinetsbeleid kost banen’. In april alleen al zijn er 24.000 werklozen bij gekomen; uitzonderlijk veel voor één maand. In het Financieel Dagblad wordt uitgelegd hoe dat komt:

Volgens het CBS neemt de dynamiek op de arbeidsmarkt duidelijk af. De instroom van nieuwe werklozen neemt niet eens veel sneller toe, maar vooral het tempo van de uitstroom van bestaande werklozen slinkt. Minder werklozen slagen erin een nieuwe baan te vinden, waardoor ook de langdurige werkloosheid weer geleidelijk toeneemt.

Inmiddels staat het hele Lenteakkoord, dat vandaag naar officieel naar de Tweede Kamer wordt gestuurd, online. Hoewel de meeste maatregel globaal al bekend waren, zijn nu de details bekend. In totaal wordt 16 miljard euro bezuinigd, wordt 1 miljard geïnvesteerd en is er drie miljard euro ingeboekt aan lastenverlichting. In het akkoord zijn ook de koopkrachtcijfers meegenomen. Het Centraal Planbureau komt over drie weken met de officiële doorrekening.

Dagblad Trouw schrijft verder dat de toename van het aantal werklozen in Nederland versnelt. De krant schrijft naar aanleiding van de CBS-cijfers:

De toename van het aantal werklozen in Nederland versnelt. Inmiddels is 6,2 procent van de beroepsbevolking werkloos, ofwel 465.000 mensen. Een zo hoog cijfer werd de afgelopen zes jaar niet meer gehaald […] De werkloosheid in Nederland is waarschijnlijk nog iets hoger dan 6,2 procent. Veel werklozen zijn onzichtbaar, omdat zij zich gevestigd hebben als zelfstandige. Onder die zelfstandigen bevinden zich mensen die na ontslag voor zichzelf zijn begonnen, maar geen volwaardig inkomen kunnen opbouwen. Zij staan niet als werkloos geregistreerd. Hoe groot deze ‘flexibele schil’ precies is, is onduidelijk.

AD: Forensen extra belast door Kunduzakkoord

Geef een reactie

Laatste reacties (454)