Laatste update 13:47
126

GroenLinks: Sluit direct kolencentrales en haal alsnog klimaatdoelen

Volgens GroenLinks kan Nederland wel degelijk voldoen aan haar eigen klimaatdoelen en het Urgenda-vonnis, dat voorschrijft dat Nederland voor 2021 nog minstens 9 megaton extra CO2 bespaart. De partij heeft een noodplan gelanceerd waarin staat dat per direct vier van de vijf Nederlandse kolencentrales zouden moeten sluiten.

Jesse Klaver verklaart aan RTL-Nieuws:

Ik wil laten zien dat we het wel kunnen halen. Jarenlang stak het kabinet zijn kop in het zand voor waarschuwingen dat we meer moesten doen voor de aanpak van klimaatverandering. Inmiddels is het gat zo groot dat de overheid zijn verplichting naar het klimaat en naar haar burgers alleen nog met onconventionele ingrepen kan nakomen.

De rechtszaak die stichting Urgenda tegen de staat aanspande en won, maakt dat de regering zich aan haar eigen beloftes moet houden. Nederland zou in 2020 een kwart minder CO2 moeten uitstoten dan in 1990 en hoewel de regering altijd heeft gezegd dat de doelen in zicht waren, blijkt uit de nieuwste berekening van het Planbureau voor de Leefomgeving dat er voor 2021 nog minstens 9 miljoen ton CO2 extra bespaard dient te worden.

Klaver stelt dat het plan om vier van de vijf kolencentrales te sluiten niet alleen haalbaar maar ook betaalbaar is. RTL Nieuws schrijft:

Kolencentrales krijgen subsidie voor het bijstoken van biomassa. De kolen die verbrand worden om energie op te wekken, worden dan aangevuld met resten hout en planten. Omdat die tijdens hun leven ook CO2 opnemen, is de theoretische uitstoot van biomassa nul. Dat maakt het een duurzame bron. Voor het subsidiëren van de bijstook staat tot 2030 nog 1,9 miljard euro gereserveerd. In principe wordt dat geld pas uitbetaald als de kolencentrales daadwerkelijk voldoende biomassa bijstoken, maar als het aan GroenLinks ligt wordt het gereserveerde geld gebruikt voor het afkopen van de eigenaars van de centrales. Daarvoor zou volgens GroenLinks zo’n 1,8 miljard euro nodig zijn.

Treffend is ook dat burgers in Nederland zelf moesten ingrijpen om de regering bij te sturen, terwijl het in ons omringende landen veel beter gaat. NRC schrijft vandaag:

Duitsland en het Verenigd Koninkrijk hadden geen rechtszaak nodig. Duitsland stoot 28 procent minder broeikasgassen uit dan in 1990. En de Britten hebben volgens de laatste cijfers hun uitstoot zelfs al bijna gehalveerd. Het is een sterk contrast met Nederland, dat nu keihard moet ingrijpen om de uitstoot verder te drukken. Niet voor niets bepleit GroenLinks nu de sluiting van vier van de vijf kolencentrales – alleen een ingreep van die orde kan ‘Urgenda’ nog redden. Nederland is een achterblijver in Europa. In de meeste lidstaten ging de uitstoot sinds 1990 sterker naar beneden. De oorzaken lopen uiteen, maar er is één constante. Bot gezegd: kolen eruit, duurzame energie erin. En daar ontbrak het in Nederland grotendeels aan.

Hat gat in de stroomvoorziening zou deels opgevangen kunnen worden door het heropenen van eerder gesloten gascentrales en door het importeren van stroom uit Noorwegen en Duitsland te halen. Het sluiten van de kolencentrales betekent echter ook dat het Europese doel voor hernieuwbare energie in het gedrang komt, omdat het bijstoken van biomassa telt als het opwekken van hernieuwbare energie.

Lees ook op Joop: Klaver lanceert nieuwe wet: ‘CO2-uitstoot van bedrijven moet worden belast’

Geef een reactie

Laatste reacties (126)