Laatste update 18:09
21

GroenLinks vraagt Europa met spoed Hongarije aan te pakken

De GroenLinks-fractie in het Europees Parlement wil dat Europa maatregelen neemt tegen het Hongaarse parlement. De regering van de Hongaarse premier Viktor Orbán is al langere tijd bezig met aanvallen op de de democratie en rechtsstaat, onder meer door het inperken van de persvrijheid. Afgelopen week werd in Hongarije de zogenoemde ‘slavenwet’ aangenomen.

De ‘slavenwet’ houdt in dat werkgevers hun werknemers vierhonderd uur per jaar kunnen laten overwerken. Die extra uren worden pas na drie jaar uitbetaald, maar onder strikte voorwaarden waardoor in de praktijk veel werknemers simpelweg onbetaald een zesde dag per week werken. Hoewel er al lange tijd protesten zijn tegen de vele ondemocratische en vaak ronduit racistische nieuwe wetten van de regering-Orbán, lijkt het erop dat na het aannemen van de ‘slavenwet’ ook een deel van zijn eigen achterban zich tegen hem keert.

GroenLinks-Europarlementariër en Hongarije-rapporteur Judith Sargentini zegt:

Het wordt van kwaad tot erger in Hongarije. We moeten de Hongaarse burgers helpen voor hun rechten op te komen. We eisen dat de Europese ministers en de Europese Commissie optreden, en in de tussentijd verzoeken wij met spoed een plenair debat. Stilstaan en toekijken is geen optie.

Naast de ‘slavenwet’ wordt er in Hongarije ook een nieuw systeem van administratieve rechtbanken opgericht. Deze rechtbanken buigen zich over zaken die onder de verantwoordelijkheid vallen van de Hongaarse regering zoals corruptie, vrijheid van vereniging en verkiezingen. De minister van Justitie mag zelf de nieuwe rechters aanstellen. Daarover zegt Sargentini:

Dit zijn duidelijke aanvallen op de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht, een hoeksteen van een rechtsstaat. Hongarije is een Europese lidstaat maar het voldoet al langer niet meer aan de waarden waaraan het zichzelf vrijwillig heeft verbonden toen het toetrad in 2004. Wanneer gaan de Europese regeringsleiders nu eindelijk eens aan de slag en Hongarije vertellen waar het op staat?

In september onderschreef het Europees Parlement de conclusies van het Hongarije-rapport van Sargentini. Na een uitgebreid onderzoek kwam Sargentini met een forse lijst aan inbreuken op de Hongaarse democratie en rechtsstaat en concludeerde dat er een duidelijk gevaar bestaat van een ernstige schending van de Europese waarden. In het rapport wordt uiteindelijk een Artikel 7-procedure aanbevolen die ertoe kan leiden dat Hongarije haar stemrecht in de EU-besluitvorming verliest. Volgens Sargentini laat het Europees Parlement te lang op zich wachten met een besluit:

Terwijl onze ministers de tijd nemen om uit te zoeken hoe ze het proces gaan vormgeven, gaat het er verschrikkelijk aan toe in Hongarije. Sinds het aannemen van mijn rapport is niet alleen de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht verder aangetast, ook de persvrijheid staat onder druk. Ook de academische vrijheid heeft te lijden onder het regime van Orbán, sinds de Centrale Europese Universiteit heeft aangegeven haar studie activiteiten te verhuizen naar Wenen.

Sargentini maant nu de Europese ministers tot haast en heeft ook de Europese Commissie verzocht daadkracht te laten zien:

Hongarije verandert in een autocratie. In de tussentijd wil ik de Hongaren laten weten dat ze niet alleen staan. Wij blijven opkomen voor onze gedeelde waarden van democratie, rechtsstaat en fundamentele rechten.

Bron: GroenLinks / cc-foto: EPP

Geef een reactie

Laatste reacties (21)