172

GroenLinks wil actievere rol overheid op de arbeidsmarkt

Nieuwe wet 'Werk en Zekerheid' moet onder meer zorgen voor werkzekerheid via 'maatschappelijke uitzendbureau's'

GroenLinks wil drie bestaande regelingen samenvoegen tot één nieuwe Wet Werk en Zekerheid. Dit maakt lijsttrekker Jolande Sap dinsdag vandaag bekend tijdens een werkbezoek bij Roteb in Rotterdam. Het gaat om de Wajong, de Wet Sociale Werkvoorziening en de Wet Werk en Bijstand. Met de nieuwe wet moeten jonggehandicapten, mensen met een lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap en werklozen een beter perspectief op een baan krijgen. Tegelijk zou het gemeenten de slagkracht moeten bieden die nodig is om werkzoekenden waar nodig te ondersteunen.

Dat laat de partij in een persbericht weten. Sap is dinsdag 7 augustus op werkbezoek bij de Roteb in Rotterdam, waar ook mensen met een beperking werken. Sap:

Roteb laat zien dat het anders kan door kansen te bieden aan mensen die, om wat voor reden dan ook, niet aan de slag raken op de arbeidsmarkt. Het kabinet wilde zwaar bezuinigen op de sociale werkplaatsen waardoor banen van duizenden mensen op de tocht kwamen te staan. Daar hebben we met het Lente-akkoord gelukkig een stokje voor weten te steken. Maar dat wil niet zeggen dat er geen verdere aanpassingen in wetgeving nodig zijn. Juist in het belang van mensen met een beperking of op een grotere afstand van de arbeidsmarkt moeten regelingen worden hervormd.

De voorgestelde wet schrijft voor dat gemeenten met iedereen die langer dan één jaar werkloos is afspraken maken over scholing, begeleiding naar werk of aangepast werk. Wie zelf niet aan de slag komt, wordt ondergebracht bij een leer-werkbv, een soort maatschappelijk uitzendbureau waarin gemeenten en werkgevers samenwerken. Mensen zijn bij de leer-werkbv in dienst, waarmee werkzekerheid wordt geboden. Hoewel er voldoende werk is, hikken werkgevers nu vaak aan tegen de risico’s van uitval en de kosten van extra begeleiding. Sap:

Met de groeiende vergrijzing hebben we alle menskracht straks keihard nodig. Daarom moeten we nu de omslag maken naar een samenleving waar iedereen een eerlijke kans op werk krijgt. Iedereen draagt graag bij, alleen zijn er voor de één meer drempels te overwinnen dan voor de ander. GroenLinks wil deze drempels met deze wet zo veel mogelijk wegnemen.

Geef een reactie

Laatste reacties (172)