15

GroenLinks wil af van Europees verhuiscircus

Meerderheid parlementariërs wil permanent naar Brussel ... Regeringsleiders houden beslissing tegen

Het Europees parlement is het verplichte en geldverslindende gependel tussen Straatsburg en Brussel zat. De volksvertegenwoordigers hebben daarom twee ‘verplichte’ vergaderweken in één week gepropt. Stopzetten van het circus blijkt lastig omdat de verhuizing is vastgelegd in verdragen.

Le parlement européen, Strasbourg
Het Europees parlement vergadert vier dagen per maand plenair in Straatsburg, de overige vergaderingen vinden plaats in Brussel. Daartoe reizen duizenden ambtenaren, politici en medewerkers heen en weer tussen de Belgische en Franse stad. Dat kost jaarlijks zo’n 200 miljoen euro.

GroenLinks wil dat er een einde komt aan dat circus. Een meerderheid van de parlementariërs is het daarmee eens. Maar helaas:

Omdat Straatsburg als zetel voor het Europarlement in Europese verdragen is vastgelegd, kunnen alleen de regeringsleiders (waaronder de Nederlandse minister-president) besluiten om Straatsburg af te schaffen. Helaas blokkeren de fracties van de christen- en sociaaldemocraten in het Europarlement een openbaar debat en resolutie over Straatsburg, terwijl dat juist de manier is om druk te zetten op de regeringsleiders.

Dinsdag proberen de Europese Groenen de kwestie opnieuw op de agenda te zetten. In Straatsburg.

cc-foto: Frédéric Chateaux

Geef een reactie

Laatste reacties (15)