32

GroenLinks wil asielzoekers tussen de yuppen

Amsterdam heeft de huisvesting van 2000 asielzoekers toegezegd, maar heeft nog geen plek voor ze

Wethouder Maarten van Poelgeest wil het komend jaar tweeduizend asielzoekers onderbrengen op A-locaties in Amsterdam. De GroenLinks politicus gaat onderzoeken of op grote nieuwbouwlocaties als de Zuidas, Noordwaarts, IJburg 2, Houthavens en het Amstelkwartier zeker zestig woningen vrijgemaakt kunnen voor vierhonderd asielzoekers.

Van Poelgeest wil er op die manier voor zorgen dat asielzoekers sneller worden opgenomen in de maatschappij.

Sommige mensen vinden het niet slecht, sommige mensen vinden het wel slecht. Als je de opvang vanaf het eerste begin opneemt in de planvorming, weet iedereen dat de voorziening deel uitmaakt van de woonwijk”, zegt hij tegen het Parool. “We moeten af van het beeld dat huisvesting voor asielzoekers aan de randen van de stad hoort,” verwoordde Van Poelgeest bij die gelegenheid het nieuwe beleid. “Deze mensen horen wat mij betreft midden in de wijk, in woonvormen die passen in de wijk.

Het zou gaan om permanente, maar kleinschalige voorzieningen. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) is enthousiast over het plan van Van Poelgeest. “Het openen en sluiten van tijdelijke asielzoekerscentra gaat altijd gepaard met veel emoties,” zegt woordvoerder Jan-Willem Anholts. “Duurzame opvang in een woonwijk maakt het mogelijk flexibel in te spelen op de vraag naar meer of minder opvangplekken.”

Van Poelgeest wil voor 1 oktober duidelijkheid of de vijf nieuwe locaties asielzoekers kunnen huisvesten. Amsterdam tekenden een intentieovereenkomst met het COA voor de opvang van tweeduizend asielzoekers, maar heeft momenteel nog geen opvangplaatsen.

Het Parool: Nieuwe asielcentra verspreid door de stad
cc-foto: Cleverchimp

Geef een reactie

Laatste reacties (32)