136

GroenLinks wil fors bezuinigen

Verkiezingsprogramma nu grotendeels bekend: miljarden naar onderwijs, inperking kinderbijslag, WW, AOW en hypotheekrenteaftrek

GroenLinks maakt zich in haar verkiezingsprogramma op voor ingrijpende maatregelen. Dat is nodig om de economie duurzamer en groener te maken, het marktdenken te bestrijden en Nederland toekomstbestendig te maken.

De partij wil miljarden investeren in onderwijs om als kenniseconomie uit de crisis te komen, zo meldt NRC. Om de investeringen te betalen en het overheidstekort in 2015 toch terug te brengen naar 1% van het bbp, wil GroenLinks de komende kabinetsperiode 16 miljard structureel bezuinigen en de lasten met 3 miljard verzwaren.

De partij van Femke Halsema (foto) wil minder investeren in wegenbouw en per direct uit het JSF-project stappen. Zorgtoeslag en ‘aanrechtsubsidie’ worden afgeschaft, terwijl hogere inkomens minder kinderbijslag krijgen. Volgens de plannen gaat de WW nog maar maximaal één jaar duren, waarna werklozen zich moeten scholen of (vrijwilligers)werk doen, tegen minimumloon. Ook wil GroenLinks het aantal ministeries terugbrengen tot acht en het aantal provincies naar zeven. De Eerste Kamer en waterschappen kunnen wat GroenLinks betreft worden afgeschaft.

De 3 miljard euro lastenverzwaring bestaat onder meer uit meer ‘groene belastingen’ en minder belastingkortingen voor grote bedrijven. Ook zal vanaf 2015 de hypotheekrenteaftrek geleidelijk worden afgeschaft en verdwijnt het recht op AOW bij 65 jaar, dat afhankelijk wordt gemaakt van het aantal arbeidsjaren.

In het verkiezingsprogramma meldt GroenLinks onder meer:

De komende vier jaar maakt GroenLinks de overgang van een schulden- naar een gezonde economie, van een schrale verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving. GroenLinks hervormt daartoe de AOW, de woning- en de arbeidsmarkt. De lasten worden eerlijker verdeeld en er wordt fors bezuinigd op overbodige overheidstaken en rechtse hobby’s.

Zondag in Buitenhof gaf voorzitter Kathalijne Buitenweg van GroenLinks’ programmacommissie al een eerste inkijkje in het eigen verkiezingsprogramma. Ze ging toen met name in op verhoging van de AOW-leeftijd en aanpak van de hypotheekrenteaftrek.

Geef een reactie

Laatste reacties (136)