245

GroenLinks wil hyperrijken zwaarder belasten

Jesse Klaver pleit voor nieuwe nivelleringspolitiek in de geest van Piketty

Superrijke mensen, de top twee procent van de samenleving, betalen veel minder belasting over hun inkomsten dan de gemiddelde Nederlander over zijn of haar salaris. Dat is onrechtvaardig en bevordert de ongelijkheid, stelt GroenLinks-Kamerlid Jesse Klaver. Hij presenteert zaterdag een pamflet waarin hij nieuwe maatregelen voorstelt.


Jesse Klaver zegt:

Te lang ging de aandacht van de politiek bij nivellering uit naar herverdeling van middengroepen naar lage inkomens. Maar de echte ongelijkheid komt door de enorme groei van het vermogen van de hyperrijken, de rijkste 2% van dit land. Over het inkomen uit dit vermogen betalen zij veel minder belasting dan de meeste Nederlanders moeten betalen over hun salaris. Dat is onrechtvaardig en economisch niet verstandig. Deze tijd vraagt om nieuwe nivelleringspolitiek waardoor de sterkste schouders ook echt de zwaarste lasten gaan dragen.

Daarom stelt hij een nieuwe nivelleringspolitiek voor die bestaat uit 5 punten:

– Het verdubbelen van de aandelenbelasting (dividendbelasting) van 15 naar 30%;
– Reëele inkomsten uit vermogen progressief belasten door invoering van een toptarief van 50% voor vermogens groter dan een miljoen;
– Het introduceren van een toptarief in de erfbelasting, waardoor erfenissen groter dan een miljoen zwaarder worden belast;
– Het stimuleren van het kleinere inkomensverschillen binnen een bedrijf;
– Het aanpakken van belastingontwijking door multinationals

Foto: Margot ScheerderKlaver brengt de voorstellen in tijdens de gesprekken met staatssecretaris Wiebes over een nieuw belastingstelsel. De maatregelen ademen de geest van de Franse econoom Thomas Piketty die in zijn boek Kapitaal in de 21e eeuw waarschuwt voor het ontstaan van een nieuw soort feodalisme. De superrijke bovenlaag in de maatschappij trekt steeds meer geld, en daarmee ook politieke macht, naar zich toe waardoor de ongelijkheid steeds groter wordt.

De rest van de bevolking loopt daardoor een achterstand op die niet meer in te halen is. Piketty brengt op uitnodiging van GroenLinks komende week een bezoek aan de Tweede Kamer.

In het pamflet schrijft Klaver:

De toenemende vermogens- en inkomensverschillen zijn in het politieke debat in Nederland te lang buiten beeld gebleven. Piketty, de WWR, maar ook recente cijfers van het CBS hebben iedereen met de neus op de feiten gedrukt: in Nederland is sprake van een sterk groeiende kloof tussen arm en rijk. Vermogensgroei speelt hierin een hoofdrol.

Het politieke debat over ongelijkheid is geheel ten onrechte de laatste periode in Nederland verengd tussen een discussie op de vierkante centimeter over koopkrachtplaatjes. Alle aandacht ging ieder begrotingsjaar weer uit naar de verschillen tussen lagere en middeninkomens. De verschillen werden tot op twee cijfers achter de komma berekend en bediscussieerd; De ene groep kreeg er €25 per maand bij, de ander €15 minder. Dat was de discussie over inkomenspolitiek. Verblind door de kleinere verschillen raakten de grote trends buiten beeld. Miljonairs zagen hun vermogens snel groeien en iedereen liet ze de dans ontspringen.

cc-foto: Margot Scheerder / GroenLinks

Geef een reactie

Laatste reacties (245)