81

Grondtroepen in Syrië bespreekbaar voor CDA

CDA-leider Buma gelooft in uitzending Nederlandse militairen als oplossing voor vluchtelingenproblematiek

De vluchtelingenproblematiek kan alleen worden aangepakt door steviger ingrijpen in Syrië, daarbij moet het inzetten van Nederlandse grondtroepen niet worden uitgesloten. Dat zegt CDA-leider Sybrand Buma in een vraaggesprek met NU.nl.

Buma noemt het de morele plicht van elke rechtstaat om vluchtelingen op te vangen en pleit voor het creëren van safe havens voor de honderdduizenden Syriërs op de vlucht voor het geweld in eigen land. Wel moet volgens hem het VN-vluchtelingenverdrag worden aangepast, zodat vluchtelingen een ontheemdenstatus krijgen en direct weten dat hun opvang tijdelijk is.

Maar dat is onvoldoende, zegt Buma: 

‘De basis van de vluchtelingenproblematiek ligt veel dieper. We kunnen niet alleen kijken naar de vluchtelingenstromen en het beheersen daarvan. We moeten kijken naar de bron waar deze stromen vandaan komen. De bron is de grote chaos in Syrië en Irak, maar ook de instabiliteit in Libië.’

De CDA-leider is van mening dat we niet over maatregelen hier kunnen praten, zonder eerst aan de orde te stellen dat de strijd die daar gaande is, een strijd is ‘die juist tegen onze waarden gericht is, tegen onze joods-christelijke Europese samenleving.’

Het aantal Syriërs dat inmiddels het land uit is gevlucht voor deze oorlog tegen de joods-christelijke Europese samenleving overschreed dit jaar de 4 miljoen. Eerder al noemde de VN-Hoge Commissaris voor Vluchtelingen, António Guterres, het Syrische conflict ‘de grootste vluchtelingencrisis van onze generatie’. Hij riep op tot meer steun van de internationale gemeenschap voor een volk dat ‘aan zijn lot overgelaten’ wordt. 

Behalve het inrichten van safe havens – veilige gebieden in de eigen regio – pleit Buma nu dus ook voor inzet van grondtroepen. Buma zegt te snappen dat het uitzenden van Nederlandse soldaten gevoelig ligt. In 2003 was het CDA van Jan Peter Balkenende de grote steunverlener aan de Coalition of the Willing in Irak, de grondoorlog waarmee het huidige conflict in de regio begon. Maar omdat hij gelooft dat de oorlog in Syrië ook een oorlog tegen ons in Europa is, vindt hij dat de discussie wel gevoerd moet worden:

‘Als dat betekent dat we militairen op de grond moeten uitzenden, moet je daartoe bereid zijn.’

Update: Oppositiepartij SP noemt bij monde van Kamerlid Harry van Bommel het plan van Buma ‘compleet waanzin.’ Van Bommel merkt op dat de safe havens waar Buma over spreekt nog nergens ter wereld gewerkt hebben. Verder noemt hij de CDA-plannen ‘complete luchtfietserij’ en ‘lulkoek van de bovenste plank’.

Beeld-CC: Roel Wijnants

Geef een reactie

Laatste reacties (81)