36

Grondwaterverbruik loopt de spuigaten uit

Wereldwijd verbruik is 3,5 keer te groot ... 1,7 miljard mensen lopen gevaar 

Wereldwijd is het grondwatergebruik gemiddeld 3,5 keer te groot. In belangrijke landbouwgebieden worden de grondwatervoorraden zodanig uitgeput dat 1,7 miljard mensen gevaar lopen. Dat volgt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht en de McGill University (Canada) dat deze week is gepubliceerd.

De onderzoekers ontwikkelden een nieuwe methode om de balans tussen grondwatergebruik en grondwateraanvulling in een gebied uit te drukken: de ‘grondwatervoetafdruk’. Dit is het landoppervlak dat nodig is om grondwateronttrekking in een gebied in balans te brengen met de aanvulling door regen, waarbij er ook nog voldoende rivierafvoer overblijft om ecosystemen levensvatbaar te houden.

Yoshihide Wada, een van de auteurs verbonden aan de Universiteit Utrecht:

De wereldwijde grondwatervoetafdruk is meer dan 3,5 keer zo groot als alle grondwaterrijke gebieden in de wereld. In 20% van de gebieden raakt de grondwatervoorraad zwaar uitgeput. Op termijn vormt dit een bedreiging voor de bestaanszekerheid van 1,7 miljard mensen die nu in deze gebieden – vooral in Azië en Noord-Amerika – wonen. Dat in deze gebieden toch zoveel grondwater onttrokken kan worden, komt omdat de voorraad al lang geleden is opgebouwd.

In sommige gebieden boven de Upper Ganges is het grondwatergebruik zelfs 54 keer groter dan zou moeten. Het gebied zou dus eigenlijk 54 keer groter moeten zijn om de neerslag op te vangen die nodig is om de huidige grondwateronttrekking mogelijk te maken. Ook op het Arabisch schiereiland en delen van Noord-Amerika is het gebruik buitenproportioneel hoog. 

Naast uitputting schuilt er nog een ander gevaar in overmatig grondwatergebruik. Het oppompen van grondwater kan de komende jaren een belangrijke bijdrage aan de wereldwijde zeespiegelstijging leveren. Wanneer grondwater naar boven gepompt wordt voor irrigatie-, drinkwater- en industriële doeleinden, vloeit dit niet zomaar weer terug de grond in. Het verdampt ook en stroomt weg door rivieren en kanalen die uiteindelijk in zee uitmonden. Al dit water zal in 2050 verantwoordelijk zijn voor een jaarlijkse zeespiegelstijging van ongeveer 0,8 millimeter. Dat is vergelijkbaar met het afsmelten van gletsjers in berggebieden.

Universiteit Utrecht: Wereldwijd grondwatergebruik is 3,5 keer te groot
Volg Joop op Twitter, vind Joop leuk op Facebook. Of abonneer je op de dagelijkse nieuwsbrief met een handig overzicht van nieuws en opinies.

Geef een reactie

Laatste reacties (36)