106

Groningen wil experimenteren met ‘bijstandsparadijs’

Wethouders Groningen en Rotterdam over het bijstandsbeleid in hun stad in Buitenhof

Waar in Rotterdam een tegenprestatie voor de bijstanduitkering verwacht wordt, wil Groningen gaan experimenteren met een ‘emancipatiebudget’ waarbij de burger wordt gestimuleerd te participeren, maar niet verplicht wordt. Want ‘verplicht vrijwilligerswerk’ zoals in Rotterdam, vindt de Groningse wethouder Gijsbertsen van GroenLinks een “rare constructie”.


Maarten Struijvenberg, wethouder in Rotterdam namens Leefbaar Rotterdam en Mattias Gijsbertsen, wethouder in Groningen voor GroenLinks bespreken hun verschillende visies op de bijstand in het tv-programma Buitenhof. De beide wethouders uit Rotterdam en Groningen zijn het erover eens dat het goed is een tegenprestatie te leveren voor de bijstanduitkering, maar niet over de invulling daarvan.

In Groningen wil men gaan experimenteren met een beloning voor bijstandsgerechtigden die uit zichzelf iets doen om te participeren. Men zou bijvoorbeeld extra inkomsten mogen houden, in plaats van dat die gekort worden op de uitkering. Volgens de Rotterdamse wethouder Struijvenberg kan dat al, maar Gijsbertsen uit Groningen zegt dat dit nu neerkomt op zo’n 1 op de 8 extra verdiende euro’s. Dat vindt hij te weinig, en bovendien moet er meer gekeken worden naar individuele gevallen. Hebben we te maken met mensen die al heel lang, of juist kort een uitkering hebben? Zijn het mensen die veel zorg nodig hebben, of juist geven?

Wantrouwen

De Groningse wethouder wil vooral af van het gevoel van wantrouwen naar de bijstandsgerechtigde toe. Volgens hem is het systeem in Nederland erg gericht op een negatief mensbeeld. Mensen moeten in zijn ideale bijstandsmodel zelf kunnen rekenen.

De vraag of we, als gemeenten hun bijstandsbeleid daadwerkelijk gaan aanpassen, niet bang moeten zijn voor een massale verhuizing naar ‘bijstandsparadijzen’ lachen beide wethouders weg. Dat zien zij niet zo snel gebeuren.

Geef een reactie

Laatste reacties (106)