34

Groningen woest op Kamp over gaswinning

Aardbevingen door meer gaswinning leiden tot 'levensgevaarlijke situaties' ... Minister Kamp niet van plan gaswinning terug te schroeven vanwege 'economische redenen'

In Groningen is inwoners jarenlang voorgehouden dat aardbevingen, als gevolg van de gaswinning door de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM), heviger dan 3,9 op de schaal van Richter niet zullen voorkomen. Uit nieuw onderzoek blijkt echter dat de bevingen kunnen oplopen tot 5.

Het NAM en het KNMI bezwoeren dat het zou blijven bij bevingen van maximaal 3,9, maar uit het nieuwe onderzoek, waarbij ook Staatstoezicht op de Mijnen was betrokken (SodM), blijkt dat die bovengrens niet gegarandeerd kan worden. Ook is nu duidelijk dat het groeiende aantal bevingen en de stijgende zwaarte het gevolg is van de toegenomen gaswinning door NAM.

Het SodM raadt minister Kamp (Economische Zaken) aan de gaswinning zo snel mogelijk te minderen. Vooralsnog is hij dat niet van plan. Reden: het is economisch onverantwoord om minder gas te winnen.

Het Groningen-gasveld spekt de schatkist aardig. Vorig jaar nog met 11,5 miljard euro. Bovendien, zo benadrukte Kamp, is 97 procent van de Nederlandse huishoudens afhankelijk van het Groninger gas en is het ook een exportproduct: België, Duitsland en Frankijk voeren het in.

Kamp legde dit weekend een bezoek af aan de noordelijke provincie, in een poging de gemoederen te sussen. Hij trof er echter een woedende vereniging Groninger Bodem Beweging (GBB), die al jaren hamert op de schadelijke effecten van gaswinning. Kamp gaf bij zijn bezoek aan dat hij op z’n vroegst pas eind dit jaar zal beslissen over de gaswinning. “Dat kan nog alle kanten opgaan”, zei hij. De GBB eist dat de gaswinning wordt teruggeschroefd, om ‘levensgevaarlijke toestanden’ te voorkomen.

De PvdA-fractie en de Groningse Staten vinden dat Kamp te weinig oog heeft voor de veiligheid en de belangen van de bewoners. De provinciale PvdA heeft een spoeddebat aangevraagd. De Tweede Kamerfractie wil dat het aanvullend onderzoek niet door gaswinorganisatie NAM zelf wordt gedaan, maar door een onafhankelijk orgaan.

Kamp maakt eind dit jaar een besluit over de gaswinning in Groningen. Tot die tijd wil hij alle informatie inwinnen om in december een weloverwogen besluit te kunnen nemen. Vanavond spreekt hij met bewoners over het rapport van het KNMI.

Foto: OPPERSUM – Een gasveld bij het Groningse Loppersum. Zowel in Groningen als in de Tweede Kamer zijn nog veel vragen nu duidelijk is geworden dat de gaswinning in Groningen kan leiden tot zwaardere aardbevingen.

Trouw: Gaswinning zorgt voor ‘levensgevaarlijke toestanden’

Geef een reactie

Laatste reacties (34)