46

Groots energieplan nu al neergesabeld

Landelijke voorlichtingscampagne zou grootste energiebesparende operatie ooit in gang moeten zetten

Met een grote campagne willen milieubeweging, overheid én energiesector landelijk draagvlak bereiken voor de omschakeling naar een duurzame energievoorziening. Dat blijkt uit een nog vertrouwelijk conceptrapport, onderdeel van het Nationaal Energieakkoord. Zuiniger omgaan met energie is een van de pijlers onder het akkoord. Alleen door hard ingrijpen in het energieverbruik kan de uitstoot van het broeikasgas CO2 worden teruggedrongen, aldus het rapport. Maar nog voor het rapport officieel uit is klinkt al de eerste kritiek: de maatregelen waarin het voorziet zijn niet dwingend genoeg. Dat schrijft Trouw dinsdag.

Overheid en maatschappelijke organisaties werken er al maanden in beslotenheid aan, zo meldt Trouw. Maar het idee voor een nationaal energieakkoord is al ouder en heeft vele vaders. Zo drongen PvdA en CDA in 2011 bij toenmalig minister Maxime Verhagen (Economische Zaken) aan op een breedgedragen plan voor verduurzaming. Verhagen op zijn beurt was in 2010 al met een plan gekomen om te investeren in duurzame energie, wat hem op grote kritiek van de VVD kwam te staan. Verhagen wilde de sector namelijk subsidiëren en daaraan had (en heeft) toenmalige coalitiegenoot VVD een broertje dood.

In de huidige versie van het energieakkoord moet in 2020 van minstens een miljoen huishoudens en bedrijven ruim de helft van het elektriciteitsverbruik uit duurzame energiebronnen komen, zoals wind, zon en andere vormen van lokale energieopwekking. In 2050 moeten álle gebouwen in Nederland, ook de woningen, ‘energieneutraal’ zijn – het verbruik mag niet groter zijn dan wat er in of nabij die gebouwen aan duurzame energie wordt opgewekt, aldus Trouw.

Kritiek
Verhagen werd destijds verweten dat zijn maatregelen te vrijblijvend waren en dus niet effectief zouden zijn. Die kritiek klinkt ook nu weer. Tussen de opstellers van het huidige energieplan is onenigheid over het verplicht stellen van energiebesparende maatregelen. Met name de milieubeweging vindt dat sommige plannen niet ver genoeg gaan.

In Trouw waarschuwen ondernemers in wind- en zonne-energie juist voor een te grote rol van de milieubeweging. In het conceptrapport dat gebruikt zal worden voor het opstellen van een bindend Energieakkoord, staan plannen om milieuorganisaties in te zetten bij regionale centra waar consumenten energiebesparingsadviezen kunnen halen. Lokale initiatieven, zoals enkele honderden coöperaties die in Nederland al volop aan duurzame energieopwekking doen, dreigen buiten de boot te vallen.

Christiaan Brester, ondernemer in zonne-energie en ontwikkelaar van Herman, een systeem waardoor flatbewoners de opbrengst van zonnepanelen kunnen delen:

 “Het opzetten van regionale adviescentra is een prima plan, maar ik vind wel dat de invloed dan zwaar komt te liggen bij de gesubsidieerde milieubeweging. Dat staat het initiatief van de coöperaties in de weg omdat die milieukoepels te weinig praktijkervaring hebben in het veld. Dan gaan financiële belangen overheersen. De omslag in het energiedenken komt uit de basis en moet niet alsnog van bovenaf worden opgelegd.

Banen
In juli moet het Energieakkoord er liggen. Het pakket maatregelen zal volgens het rapport ook extra banen opleveren: tot 2020 ten minste 10.000 per jaar. Onderzoekscentrum ECN rekent momenteel uit hoeveel energie tot 2020 bespaard kan worden in gebouwen en woningen.

Trouw: Plan voor ongekende energiebesparing op komst

Trouw (betaalde toegang): Duurzame coöperaties wellicht in het gedrang

Foto-cc: Nuon/Jorrit Lousberg

Geef een reactie

Laatste reacties (46)