Laatste update 15:59
101

Grote armoede onder Nederlandse ouderen tussen werk en pensioen

Laagopgeleide Nederlandse ouderen hebben het zwaar in de periode voorafgaand aan hun pensioen. In geen enkele leeftijdsgroep is het aantal lage inkomens zo groot als onder de groep 63 tot 65-jarigen. Dat meldt het CBS.

Terwijl de armoede onder de Nederlandse bevolking als geheel niet toenam de afgelopen jaren, was dat bij 55-plussers wel het geval. Zo rond hun zestigste worden steeds meer Nederlanders door werkloosheid of ziekte afhankelijk van een uitkering. Ze vallen tussen wal en schip omdat ze door werkgevers ‘te oud’ worden bevonden, maar nog te jong zijn voor de AOW. Zodra zij echter de pensioengerechtigde leeftijd bereiken komt er direct een einde aan de zogenoemde ‘hongerjaren’, want onder gepensioneerden bevinden zich veruit de minste armen van alle Nederlanders. De meeste ouderen ontvangen namelijk niet alleen AOW, maar ook een aanvullend pensioen. CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen in de Volkskrant:

In geen enkele leeftijdsgroep is de armoede de afgelopen twintig jaar zo hard gedaald als onder gepensioneerden’, zegt CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen.

Uit onderzoek van Raymond Montizaan van de universiteit Maastricht bleek vorig jaar al dat de nieuwe pensioenwetgeving – de AOW-leeftijd werd verhoogd en de vut afgeschaft – een nieuwe vorm van ongelijkheid heeft gecreëerd. Hoogopgeleiden kunnen zich financieel veroorloven om al voor de officiële pensioenleeftijd te stoppen met werken of te stoppen met het zoeken naar werk. Voor laagopgeleiden kan de verhoging van de AOW-leeftijd erop uitdraaien dat zij jaren langer noodgedwongen in de bijstand zitten, terwijl deze groep vaak het fysiek zwaarste werk deed.

Update 12.00 uur:
Ook langdurige armoede neemt toe in Nederland. Het aantal mensen dat ten minste vier jaar op rij moet rondkomen van een laag inkomen, bedroeg met 407.000 mensen in 2016 ruim 16.000 meer dan een jaar eerder. Dat meldt het CBS.

Cc-foto: Graffiti door Banksy in Boston, Chris Devers

Geef een reactie

Laatste reacties (101)