13

Grote verschillen inkomensondersteuning voor ouderen

Ouderenbond constateert verontrustende ongelijkheid in gemeentelijk beleid

Gemeenten verschillen sterk in hun voorzieningen en informatie aan hulpbehoevende inwoners. Dat blijkt uit een onderzoek van de Unie Katholieke Bonden van Ouderen (Unie KBO). De organisatie bekeek de gemeentelijke vergoedingen voor mensen met hoge zorgkosten, met name ouderen en mensen met een beperking. De uitkomsten zijn ‘verontrustend’.

Sinds januari 2015 voeren gemeenten de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) uit. Twee landelijke regelingen voor mensen met hoge zorgkosten, de Wtcg en de Cer, zijn hiermee komen te vervallen. In de gemeentelijke Wmo-verordening is onder meer opgenomen hoe de inkomensondersteuning voor zorgbehoevenden eruit ziet. Gemeenten worden geacht zelf te zorgen voor inkomensondersteuning, maar worden in hoge mate vrijgelaten hoe ze dat doen. 
Volgens Unie KBO doen sommige gemeenten nauwelijks iets, of alleen voor de allerlaagste inkomens.  Het verschil tussen de ene gemeente en de andere kan hierdoor flink oplopen.

Manon Vanderkaa, directeur van Unie KBO, op NOS Radio 1:

‘De informatie is vaak moeilijk toegankelijk en slecht te begrijpen. We zien daarnaast grote verschillen in vergoedingen, die voor zorgbehoevende ouderen wel kunnen oplopen tot € 900 per jaar.’

Gemeenten zijn niet verplicht een maatwerkvoorziening voor individuele inkomensondersteuning in te voeren. Een aantal gemeenten compenseert de kosten van zorg via de individuele bijzondere bijstand. Veel ouderen die in 2014 nog in aanmerking komen voor de regelingen, worden nu niet meer gecompenseerd omdat hun inkomen of spaargeld net boven de door de gemeente gestelde inkomensgrenzen ligt. Een oudere met AOW en een klein aanvullend pensioen of een oudere met wat spaargeld zal dan geen compensatie meer krijgen voor zorgkosten.
Dit leidt tot een forse koopkrachtdaling voor deze groep ouderen. Ander knelpunt is het aanvragen van bijzondere bijstand. Veel ouderen schamen zich hiervoor. “Zij moeten hun hele privé-situatie aan een ambtenaar toelichten. Dat doe je niet snel, zeker niet in een gemeente waar iedereen elkaar kent. De kans is groot dat veel ouderen deze bijstand niet gaan aanvragen, ondanks dat zij recht hebben op geld.”, aldus Manon Vanderkaa. 

Staatssecretaris Van Rijn heeft de Tweede Kamer in eerder stadium al toegezegd te monitoren hoe gemeenten met de inkomenssteun omspringen. Unie KBO noemt de ontstane situatie ‘onaanvaardbaar’ en heeft er bij de staatssecretaris op aangedrongen haast te maken met de controle. 

cc-beeld: Kevin Harber

Geef een reactie

Laatste reacties (13)