25

Grotere slagvaardigheid Nationale politie blijkt hoax

Uit advies van Raad van State blijkt dat invoering van een nationale politie niet zal leiden tot grotere slagvaardigheid

Het kabinet wil de huidige politiekorpsen laten fuseren tot één landelijk korps. Het is de bedoeling dat de zogenoemde Nationale politie slagvaardiger zal zijn dan de huidige eilandjes van korpsen. De Raad van State bekeek het wetsvoorstel en concludeert nu dat dit doel niet gehaald zal worden. Aldus nu.nl.

De Raad van State oordeelt dat de doelstelling ‘onvoldoende bereikt zal worden’. Volgens de Raad zitten er nog te veel bestuurlijke lagen in het voorstel.

Ook waarschuwt ze voor het verdwijnen van het ‘ingewerkte team van regiobestuurders’ die bij grote rampen en crises samenwerken. Bij ‘bovenlokale’ rampen zou dit betekenen dat er geen bestuurders en functionarissen meer zullen zijn die op elkaar zijn ingespeeld.

Verder kunnen ministers in de toekomst te veel bepalen waaraan de politie mensen en middelen moet besteden. Gemeenten krijgen hierdoor veel minder te zeggen en kunnen minder over de politie in de regio beschikken. De Raad van State adviseert de minister niet over het hele politiebudget te laten besluiten.

Nu.nl schrijft:

De nieuwe opzet leidt er verder toe dat de nationale politie een zelfstandige positie krijgt ten opzichte van de minister. Hierdoor is Opstelten straks niet volledig verantwoordelijk voor de politie. Dat is geen goede gang van zaken: de Raad van State vind het ‘van fundamenteel belang’ dat de politie ‘direct en volledig’ onder de ministeriële verantwoordelijkheid komt.

Nu.nl: ‘Nationale politie niet slagvaardiger’

Mis niets: Volg Joop op Twitter, vind Joop leuk op Facebook

cc-foto: Roel Wijnants

Geef een reactie

Laatste reacties (25)