101

Haarkloverij tijdens debat over soberheid

Coalitiepartijen VVD en PvdA krijgen hun plannen maar niet op één lijn uitgelegd ... Kijken: Francisco van Jole over de broodje aap-voorbeelden van Wilders

Het is niet duidelijk wat de coalitiepartijen VVD en PvdA nu van plan zijn met het vluchtelingenprobleem. Beiden geven verschillende uitleg van de maatregelen die het kabinet wil nemen tegen de potentiële problemen die worden veroorzaakt door een plotselinge toename van het aantal asielzoekers.

Daar waar de VVD de nadruk legt op de versobering van de opvang en het ontmoedigende effect daarvan, wijst de PvdA er juist op dat er weinig tot niets zal veranderen. Er worden 10.000 containerwoningen neergezet, waar de mensen met een verblijfsstatus in kunnen worden ondergebracht. Zij krijgen een deel van hun sociale uitkering niet contant maar in natura verstrekt, zoals zorg en voedsel. Volgens Zijlstra betekent dat niet dat de vluchtelingen in Nederland geen gelijke rechten hebben. “Het plan dat er nu ligt, past binnen de huidige wetten, regelgeving en verdragen.”

Een sober opvangsysteem is volgens PvdA-leider Diederik Samsom juist niet bedoeld om vluchtelingen af te schrikken. Het is bedoeld als middel om snel en praktisch weer voorzieningen te kunnen realiseren. Eén van de zaken waar de afgelopen week kritiek op is geweest, is dat erkende vluchtelingen straks bijstand in natura gaan ontvangen. Huur en zorgverzekering worden op voorhand al ingehouden. Maar, zo zegt Samsom, dat is niets nieuws. Voor kwetsbare personen bestaat deze regeling al. Ondertussen mislukken de pogingen van Wilders om het debat spaak te laten lopen.

Het is lastig discussiëren wanneer termen als ‘tsunami’ en ‘testosteronbommen’ worden gebezigd, merkte GroenLinks-leider Jesse Klaver op. Ook hekelde hij eerdere uitspraken van Zijlstra waarin de VVD-leider suggereerde dat vluchtelingen naar Nederland komen voor ooglidcorrecties of borstvergrotingen. Het gesprek moet over de inhoud gaan. Maar die inhoud is lastige materie, die de gemoederen hoog doet oplopen, blijkt ook woensdag weer.

Vooral Wilders kan op veel kritiek rekenen. Zijn poging om de vluchtelingen af te schilderen als barbaarse woestelingen die Nederland komen slopen en koloniseren, wordt hem niet in dank genomen. Wilders gebruikt zijn spreektijd om boze mails voor te lezen, met vermoedelijk nogal veel onzinverhalen over door asielzoekers lastiggevallen mensen.

Rutte zegt overigens dat het kabinet niet heeft kunnen voorzien dat de instroom van asielzoekers zo sterk zou toenemen. Dat terwijl zijn voormalige staatssecretaris Teeven hier juist nog zo voor had gewaarschuwd.

Kamervoorzitter Van Miltenburg heeft weer geen regie
PVV-leider Geert Wilders heeft in een eerder debat de Tweede Kamer uitgemaakt voor een nep-parlement. Dat werd hem niet in dank afgenomen, maar de Kamervoorzitter greep hierbij niet in. De Eerste Kamervoorzitter deed dat dinsdag wel, toen PVV-leider Faber een dergelijk geluid liet horen in de senaat. Van Miltenburg, onder druk van kritiek, floot Jesse Klaver terug toen hij Wilders een nep-democraat noemde. Ook CDA’er Buma werd berispt voor het omschrijven van de PVV als ‘nep-fractie’. De Kamervoorzitter liet Wilders echter wel zijn gang gaan bij het uitschelden van Pechtold, die hij ‘een grote nul’ noemde.

Oh oh Den Haag

In het Radio 1-programma Oh oh Den Haag bespreken Peter Kee, politiek redacteur bij Pauw, en Francisco van Jole, eindredacteur van Joop.nl de gebeurtenissen in Den Haag. Beiden zijn het erover eens dat Van Miltenburg haar taak als Tweede Kamervoorzitter niet goed doet. Van Jole haalt bovendien uit naar Wilders door te stellen dat hij onzinverhalen vertelt.

Geef een reactie

Laatste reacties (101)