17

Haarlemse bieb trekt verbod Palestijnse foto-expositie in

Directeur vreesde 'eenzijdig beeld' van menselijk drama

Bezoekers van de gemeentebibliotheek van Haarlem mogen toch kennis nemen van de erbarmelijke omstandigheden waaronder Palestijnse olijfboeren hun werk moeten verrichten. De bekroonde tentoonstelling werd vorige week nog verboden verklaard door de directeur omdat de informatie een ‘eenzijdig beeld’ zou geven.

Door redactie Joop

De bibliotheek is tot andere inzichten gekomen omdat het verbod tot commotie leidde, schrijft het Haarlems Dagblad. SP en D66 maakten bezwaar tegen de censuurmaatregel waarna het college van B&W zich met de kwestie bemoeide. Sympathisanten van de Palestijnse olijfboeren kondigden aan zaterdag een demonstratie bij de bibliotheek te houden.

Directeur Lotte Sluijter, die vindt dat politiek niet in een bibliotheek thuishoort, heeft nog wel voorgesteld dat ze een ‘tegen-tentoonstelling’ bij de foto’s wilde plaatsen. Het Breed Platform Palestina (BPP), dat de expositie verzorgt wees die suggestie af.

In de tentoonstelling van Cris Toala Olivares, die wordt ondersteund door Cordaid, IKV, ICCO, Pax Christi en YMCA Nederland, is onder meer te zien hoe de olijfboeren alleen onder toezicht van buitenlandse waarnemers hun oogst kunnen binnenhalen. Zonder die internationale bescherming worden ze aangehouden of aangevallen door Israëlische militairen of kolonisten.

Eerder werd er druk uitgeoefend op een wijkcentrum in Amstelveen. Daar werd de tentoonstelling na een week verwijderd na klachten van joodse bezoekers, meldt Plant een Olijfboom.

Hoewel het wijkcentrum het standpunt van deze bezoekers niet deelt, heeft het toch tot verwijdering besloten, omdat het centrum niet de aangewezen plek is voor discussie. De medewerkers waren niet opgewassen tegen de niet mis te verstane manier waarop de klagers hun ongerief uitten.

Een deel van de  foto’s is te zien bij de IJmuider Courant De tentoonstelling in de bibliotheek is nog te zien tot 3 april.

cc-foto: Michael Ramallah. Israëlische soldaten hinderen Palestijnse olijfoogst in bezet gebied, 2006

Geef een reactie

Laatste reacties (17)