54

Halbe Zijlstra onbekend met Vreemdelingenwet

VVD wil wet aanpassen om onruststokers terug te sturen ... niet bekend met reeds bestaande wet uit 1849

Als het aan VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra ligt, krijgen asielzoekers die zich schuldig maken aan geweld of intimidatie nooit een verblijfsvergunning. Dar zegt hij in een interview met de Telegraaf. Dat daar in Nederland al sinds 1849 wetgeving voor bestaat, was de liberaal tijdens zijn populistische uitspraken waarschijnlijk even niet bekend.

De VVD’er zegt te walgen van vluchtelingen die ‘onze normen en waarden niet delen’, maar er ‘sharia-achtige opvattingen’ op nahouden.  ‘Die kunnen wat ons betreft meteen weer terug’, zegt Zijlstra in De Telegraaf. ‘Asielzoekers die denken hier de sharia te kunnen invoeren, kunnen beter asiel aanvragen in een islamitisch land als Saoedi-Arabië, aldus Zijlstra. ‘Voor “shariazoekers” is in Nederland geen plaats.’

Samen met collega-Kamerlid Malik Azmani, eveneens VVD, eist Zijlstra opheldering van staatssecretaris Dijkhoff (Asiel) over incidenten rond asielzoekerscentra. De VVD wil dat er gekeken wordt naar een speciale uitsluitingsgrondslag voor vluchtelingen die zich misdragen.

Daarmee bedienen de liberalen zich van holle populistische retoriek, of zijn echt compleet onbekend met de wet die zij graag aangepast willen hebben. De Nederlandse wet is namelijk, als het op geweld en intimidatie door asielzoekers aankomt, daarin al lang en breed voorzien. Artikel 12 van de wet uit 1849 zegt immers: ‘De vreemdeling, gevaarlijk voor de publieke rust, kan op Onzen last worden uitgezet.’ 

Zijlstra hoeft overigens helemaal niet zo ver terug in de tijd, want ook de Vreemdelingenwet 2000 kent gewoon eenzelfde grond. Namelijk art. 31, lid 2, grond k: ‘gevaar voor openbare orde/nationale veiligheid’ is grond voor weigering van de asielaanvraag. 

cc-beeld: Roel Wijnants

Geef een reactie

Laatste reacties (54)