63

Halsema houdt vast aan referendum

Leider GroenLinks wil 'brede discussie over wenselijkheid van volksraadpleging'

GroenLinks-leider Femke Halsema wil de plannen voor referenda doorzetten, ook al heeft het congres van haar partij afgelopen weekend de paragraaf hierover uit het verkiezingsprogramma geschrapt. Ze wil binnen haar partij een brede discussie voeren over de wenselijkheid van volksraadplegingen, zo stelt ze dinsdag in een interview in Trouw.

Door redactie Joop

Halsema zal samen met D66 de initiatiefwet voor bindende referenda verdedigen. De parlementaire behandeling daarvan duurt nog een hele poos dus de herkozen fractieleider denkt haar achterban te kunnen overtuigen. Dit meldt De Volkskrant dinsdag.

Volgens Halsema is er nauwelijks discussie gevoerd over het onderwerp en heeft ze er zelf vrijwel niets over kunnen zeggen. Ze wijst erop dat de paragraaf met slechts drie stemmen verschil werd geschrapt en dat de zaal ook verrast was.

Update 13:50:  Op haar eigen website schrijft Halsema:

Na verschillende schriftelijke ronden en heel veel voorbereidend werk is onze initiatiefwet [voor het correctief referendum] nog geen maand geleden in eerste termijn in de Tweede Kamer behandeld. […] Pas over twee verkiezingen (dus die van 9 juni a.s. en die daarna) zijn wij gerechtigd om de wet in tweede lezing in het parlement te behandelen (d.w.z. dat het parlement al bij gewone meerderheid akkoord is gegaan maar dan met tweederde meerderheid moet instemmen om de grondwet te veranderen). Dit geeft onze partij alle kans en tijd om nog eens grondig te discussiëren of wij inderdaad deze democratische vernieuwing niet meer willen. Als de partij volhardt in haar gewijzigde opvatting zal de Tweede Kamerfractie haar stellingname moeten herzien. Maar het lijkt mij, gezien onze lange voorgeschiedenis van democratische vernieuwing en de inspanningen van de Tweede Kamerfractie, op zijn plaats eerst nog eens met elkaar hierover het debat te voeren. Ik wil ook graag het woord kunnen voeren en onze initiatiefwet en onze GroenLinks-tradities kunnen verdedigen.

Halsema heeft inmiddels contact gehad met Dwars (als indieners van het amendement tegen het referendum) “en zij steunen mij in de wens” om nader debat te voeren binnen GroenLinks over dit heikele punt.

Geef een reactie

Laatste reacties (63)