Laatste update 23 augustus 2018, 00:05
134

Halsema kiest voor harde aanpak salafisme

Femke Halsema, de kersverse burgemeester stopt per direct met de toenadering tot salafistische organisaties die haar voorganger, Jozias van Aartsen, had ingezet. In een brief aan de gemeenteraad verklaart Halsema dat hoewel het ‘bestuurlijk instrumentarium aan beperkingen gebonden is bij anti-integratieve, antidemocratische uitingen’ dat ze desalniettemin actie wil ondernemen tegen radicale imams die de strafrechtelijke grens net niet over gaan, maar wel onwenselijk zijn. Halsema wil daarom wijzigingsvoorstellen indienen in Den Haag om meer maatregelen mogelijk te maken. Daarnaast wil ze af van de financiering van moskeeën en religieuze organisaties uit het Midden-Oosten. Het Parool schrijft:

Vorig jaar raakte de werkwijze van Eberhard van der Laan in opspraak, door het strafontslag van een hooggeplaatste adviseur op dit gebied wegens vermeende factuurfraude. Hierna kwam naar voren dat de betreffende afdeling te veel leunde op het persoonlijk netwerk en te weinig openstond voor contra-expertise van buitenaf. Halsema wil dat meer ambtenaren op dit soort afdelingen aan het begin van hun dienstverband gescreend worden door de AIVD. Ook de gemeente zelf scherpt de screening van dit personeel aan. Momenteel heeft de stad 59 personen in een speciaal anti-radicaliseringsprogramma opgenomen… Ook werkt de stad al heel lang met een uitgebreid netwerk van sleutelpersonen die het stadhuis een beeld moeten geven van wat er speelt in, voornamelijk, de islamitische gemeenschap. Halsema wil de rol van die sleutelpersonen heroverwegen, omdat nu niet altijd even duidelijk is of deze mensen professionals, of vrijwilligers zijn.

Naast de extra screening wilde de burgemeester meer aandacht genereren voor het Meldpunt Radicalisering en pleit ze voor de oprichting van een denktank met ‘experts, die de gemeente gevraagd en ongevraagd van advies kunnen dienen’. Die denktank komt in de plaats van het onderzoek naar structurele samenwerkingen met orthodoxe organisaties in de stad door UvA-docent Floris Vermeulen, dat door Van Aartsen was ingesteld.

Geef een reactie

Laatste reacties (134)