84

Handen af van artikel 1!

PvdA, GroenLinks en D66 willen grondwet wijzigen, belangenverenigingen schrijven brandbrief

Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) heeft samen met andere belangenverenigingen een brandbrief aan de Tweede Kamer geschreven. De briefschrijvers willen dat partijen PvdA, D66 en GroenLinks hun plannen om artikel 1 van de grondwet te wijzigen, het discriminatieverbod, schrappen. Dat meldt Omroep West.

De Tweede Kamer spreekt 23 maart over discriminatie. De genoemde partijen willen het discriminatieverbod wel behouden, maar niet langer alle afzonderlijke discriminatiegronden willen noemen. Een slecht idee, aldus het CIDI, het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO), COC Nederland, het Humanistisch Verbond, Ieder(in), Vereniging voor Vrouw en Recht Clara Wichmann en het Inspraakorgaan Turken in Nederland.

Volgens de briefschrijvers wordt met de wijziging artikel 1 een ‘tandeloos artikel’. De organisaties wijzen erop dat jodenen, christenen, moslims, vrouwen en mensen met een andere huidskleur al eeuwen worden geconfronteerd met discriminatie. Vaak met vervolging en moord tot gevolg. Dat niet langer afzonderlijk benoemen maakt dat het artikel niet langer helderheid schept over wie waartegen wordt beschermd. Zij schrijven:

De grondwet is er om burgers hiertegen te beschermen, nu en in de toekomst. Daarom verbiedt de grondwet sinds 1983 discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras en geslacht. (…) Het moet nu en in de toekomst volstrekt duidelijk zijn dat discriminatie op welke grond dan ook verboden is.

2010
Bijzonder is wel dat de partijen die nu artikel 1 willen versimpelen, in 2010 juist pleitten voor een uitbreiding van hetzelfde artikel. Destijds diende Boris van der Ham (D66) een initiatiefwetsvoorstel in om naast godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras en geslacht, ook nog ‘handicap en hetero- of homoseksuele gerichtheid’ toe te voegen.

De uitleg bij het voorstel was toen:

Gelijke kansen moeten behoren tot de kern en identiteit van de Nederlandse samenleving. Zowel juridisch als maatschappelijk heeft verankering van deze twee nieuwe gronden in de grondwet een belangrijke meerwaarde.

Daarnaast werd in 2010 door de partijen vrijwel dezelfde argumentatie aangehaald voor het expliciet benoemen van de verschillende discriminatiegronden:

Opname in artikel 1 is ook een waarborg voor de toekomst dat gelijke behandeling van hetero’s en homo’s een fundamentele Nederlandse norm en waarde is en blijft.

Die waarborg lijkt in 2016 toch opeens niet zo zwaar meer te wegen.

cc-foto: Lodewijk Borsboom

Geef een reactie

Laatste reacties (84)