13

Harbers geeft toe: minderjarige asielzoekers te lang in detentie

Dat alleenstaande minderjarige asielzoekers volgens de wet een week mogen worden vastgehouden in afwachting van hun uitzetting is al erg hardvochtig. In de praktijk gaat het echter nog een stap verder.  In veel gevallen wordt de termijn zelfs overschreden, waardoor mensen die binnen deze groep vallen gemiddeld drie weken in detentie zitten voordat ze gedwongen het land worden uitgezet. Staatssecretaris Mark Harbers (VVD), verantwoordelijk voor Asiel, heeft dit de Tweede Kamer gemeld.

Het overgrote deel van alleenstaande minderjarige asielzoekers zit vast in de Gesloten Gezinsvoorziening in Zeist. Vorig jaar trof tientallen minderjarigen dit lot. Het kabinet houdt vast aan de stelling dat het hier gaat om ‘een kindvriendelijke instelling, zonder celbeleving.’ Amnesty International kijkt hier anders tegenaan en noemt de strafdetentie ‘een paardenmiddel’.

De cijfers betreffende meerderjarige asielzoekers zijn nog niet beschikbaar, maar in 2017 zaten ruim 3000 mensen die binnen deze categorie vallen in  zogenoemde vreemdelingenbewaring. Volgens Harbers wordt dit middel alleen gebruikt als uitzetting snel mogelijk is, maar eerder constateerde Amnesty International al dat de detentie gemiddeld te lang duurde.

Hoewel toenmalig staatssecretaris Teeven na de zelfmoord van de Russische asielzoeker Dolmatov in 2013 beloofde dat vreemdelingendetentie in de toekomst bestuursrechtelijk moest worden afgehandeld, is er nog niets veranderd. Dit ondanks het feit dat er een wetsvoorstel is om het aan te passen.

Cc-foto: Woodleywonderworks

Geef een reactie

Laatste reacties (13)