Laatste update 13 april 2019, 00:11
18

Harbers krijgt zijn zin en is per 1 mei van discretionaire bevoegdheid af

De discretionaire bevoegdheid die Mark Harbers als staatssecretaris van Justitie en Veiligheid geniet om in schrijnende gevallen een verblijfsvergunning te kunnen geven aan asielzoekers verdwijnt per 1 mei. Dat schrijft Harbers vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer. De VVD wilde van de bevoegdheid af, vanwege de kritiek die er telkens kwam op het moment dat de staatssecretaris kinderen of gezinnen in een schrijnende situatie wilde uitzetten. Het schrappen van de discretionaire bevoegdheid was een eis van de VVD in het coalitie-akkoord over het kinderpardon van januari.

Desalniettemin blijft Harbers als staatssecretaris verantwoordelijk voor beslissingen van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De hoofddirecteur daarvan behoudt de mogelijkheid om een verblijfsvergunning voor beperkte tijd aan asielzoekers toe te kennen in schrijnende situaties. Het oordeel van de IND kan nu alleen nog door een rechterlijke uitspraak in hoger beroep verworpen worden. Uit onderzoek is echter gebleken dat de hoogste asielrechter zijn rechtsbeschermende taak verzuimt, door alleen in te grijpen als het bij een beslissing tot afwijzing werkelijk de spuigaten uitloopt. De vraag of de asielzoeker recht heeft op asiel wordt dus niet eens meer gesteld, alleen de vraag of de uitvoerende macht – de IND – op een correcte wijze een besluit heeft genomen.

Geef een reactie

Laatste reacties (18)