Laatste update 11:34
26

Harde kritiek op CDA-leider uit eigen gelederen: ‘Buma laat migrant in de kou staan’

Maandag, nog voor het middaguur, kondigden de heren van de VVD, het CDA, D66 en ChristenUnie aan eruit te zijn: het regeerakkoord is rond. Alleen de fracties moeten er nog eens overheen. Voor de betreffende partijen is het een dag van vreugde, al zal het er bij het CDA niet al te vrolijk aan toe gaan. In het partijblad Christen Democratische Verkenningen klinkt forse kritiek op CDA-onderhandelaar Sybrand Buma van niemand minder dan oud-minister Hirsch Ballin.

Buma zou de tegenstellingen in de samenleving moeten proberen te overbruggen, maar zet ze juist aan, aldus Hirsch Ballin. Dieptepunt in de carrière van Buma wat dat betreft was zijn H.J. Schoo-lezing, waarin de CDA-leider het opnam voor ‘de boze Nederlander’ en betoogde dat nieuwkomers zich dienen aan te passen. Hirsch Ballin en hoogleraar Paul van Geest wijzen erop dat Buma de culturele verscheidenheid, die is opgenomen in het Program van uitgangspunten voor het CDA, ‘helaas lostaal’. Ze adviseren de partijleider dan ook: kijk verder dan de eigen cultuur, kijk verder dan de eigen geschiedenis en toon inlevingsvermogen.

CDA-partijleider Buma heeft er met het nieuwe regeerakkoord onder meer voor gezorgd dat basisscholen voortaan les moeten gaan geven over het Wilhelmus, en dat basisscholen het Rijksmuseum en de Tweede Kamer voortaan verplicht moeten bezoeken.

Voorts wijzen Hirsch Ballin en Van Geest erop dat het CDA medeverantwoordelijkheid draagt voor het ontstaan van scheidslijnen in de samenleving. Bijvoorbeeld tussen arm en rijk. “Er is te lang medewerking gegeven aan het harde economische beleid waarin ook de zwaksten hun ‘eigen broek moesten ophouden’”, schrijven ze. Uit de uitgelekte plannen voor het nieuwe regeerakkoord blijkt dat die scheidslijn door kabinet Rutte III extra zal worden aangezet. Dagblad Trouw schrijft:

Buma stelt in zijn lezing dat de baan van ‘de gewone Nederlander’ is vergeven aan een immigrant of Oost-Europeaan. De immigrant die Nederlander is geworden maar door zijn naam niet wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek ‘staat in zijn betoog niet op het netvlies’, menen de twee critici. Buma denkt volgens hen vooral aan de boze Nederlander. “Zeker een politicus moet zich het lot aantrekken van degenen die hij tegenkomt en die niet worden gehoord, maar als anderen die evenmin worden gehoord, daarbij des te meer worden afgewezen, raakt de door Buma nagestreefde maatschappelijke verbondenheid nog verder uit het zicht.”

Geef een reactie

Laatste reacties (26)