20

‘Hbo moet op de schop’

GroenLinks en SP vragen debat aan over zorgelijke situatie hbo's

Het onderwijsniveau van hbo-instellingen zakt. Uit onderzoek van de Onderwijsinspectie blijkt dat alle hbo-opleidingen voor verbetering vatbaar zijn en dat in meer dan de helft van de gevallen de situatie om zijn minst zorgelijk is.

Uit het onderzoeksrapport blijkt dat het afstudeerwerk van vier van de vijf onderzochte opleidingen van Hogeschool Inholland niet van hbo-kwaliteit is. Dat heeft de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) vastgesteld. De inspectie noemt deze opleidingen (Media & Entertainment Management Haarlem, Commerciële Economie Diemen, Vrijetijdsmanagement Diemen en Bedrijfseconomie Haarlem) zeer zwak. Vier andere opleidingen noemt de inspectie zorgelijk. Half mei dient het debat over de situatie op het hbo in de Tweede Kamer dat is aangevraagd door GroenLinks en de SP.

GroenLinks Kamerlid Jesse Klaver:
“Dit is schokkend. Het inspectierapport wijst er op dat dit probleem op veel meer hbo-opleidingen speelt. Dit raakt de hele hbo-sector. Hogeschoolbestuurders past op dit moment grote bescheidenheid. Besturen staan te ver van de collegezaal en van de werkelijkheid. Hierdoor heeft zich een ramp voltrokken, die vraagt om een drastische koerswijziging. Studenten moeten hun onderwijs terugkrijgen.

SP-Kamerlid Jasper van Dijk vindt de conclusies van de Onderwijsinspectie rampzalig. “Het hbo moet kleinschaliger, met beter opgeleide docenten en landelijke exameneisen. Ook moeten we stoppen met instellingen geld geven voor elk diploma dat ze uitreiken.”

De Onderwijsinspectie wil scherpere eisen stellen aan hbo-opleidingen. En terecht vindt Van Dijk: 

“De vage diploma-eisen vormen een dodelijke combinatie met onderwijsmanagers die zoveel mogelijk budget willen binnenhalen. Het afleveren van studenten is belangrijker geworden dan het geven van goed onderwijs.

GroenLinks pleit voor maatregelen voor alle gedupeerde studenten en afgestudeerden. “Zij moeten in staat gesteld worden hun diploma weer van waarde te laten zijn. Deze studenten en afgestudeerden worden met een probleem opgezadeld, het vertrouwen in hun diploma’s is tot het nulpunt gedaald. Ik wil dat voor elke student van elke hogeschool een goede oplossing gevonden wordt”, aldus Jesse Klaver.

cc-foto: Roel1943

Geef een reactie

Laatste reacties (20)