146

Helft burgemeesters wil ruimer Kinderpardon

Update Ook PvdA-ledenraad stemt voor ruimhartiger pardon ... Kinderombudsman gaat dossiers openbaren van kinderen die - onterecht - buiten de boot vallen 

Het Kinderpardon zou het kroonjuweel van de PvdA moeten zijn. Het lukte de partij de VVD – met wat heen en weer ruilen van andere standpunten – over te halen om zo’n 600 in Nederland gewortelde kinderen en hun families toestemming te geven in Nederland te mogen blijven. Maar het verzet tegen dat Kinderpardon groeit; het zou niet ruim genoeg zijn. Als gevolg van een administratief detail dreigen honderden kinderen alsnog uitgezet te worden. Eerder werd al bekend dat zo’n dertig burgemeesters zich aansluiten bij de oppositie en pleiten voor een ruimer pardon, daar schaart zich nu ook de Kinderombudsman bij.


Update vrijdag 15.00
Bijna de helft van de Nederlandse burgemeesters wil een ruimer Kinderpardon. Op vrijdagmiddag hadden 182 van de 403 burgemeesters een petitie om de afgewezen aanvragen opnieuw te bekijken, ondertekend. Desondanks is staatssecretaris Teeven (Justitie) niet van plan om de regels voor het Kinderpardon te veranderen. Wel zal hij kijken naar schrijnende individuele gevallen, zoals al eerder was afgesproken, zei hij na de wekelijkse ministerraad.

Update donderdag

Oud-PvdA-leider en oud-staatssecretaris Vreemdelingenzaken Job Cohen sluit zich aan bij de kritieken van Kinderombudsman Marc Dullaert. In het Radio 1-programma Met het Oog op Morgen zei hij over het beleid van Teeven:

Ik begrijp wel dat je daar je wenkbrauwen bij optrekt.” Cohen geeft toe dat het altijd moeilijk is om grenzen te trekken, maar hij vindt deze regeling – waarbij alleen kinderen die onder toezicht van het Rijk en niet kinderen die onder toezicht van de gemeenten stonden, recht hebben op het pardon – moeilijk te begrijpen. De kinderen hebben volgens Cohen geen idee of zij met de Rijksoverheid of de gemeentelijke overheid te maken hebben. “Als je het vanuit dat perspectief bekijkt dan kan je niet anders dan er een vraagteken bij zetten.”

Tientallen burgemeesters hebben zich aangesloten bij het verzet tegen het ‘idiote Kinderpardon. Ook zij willen dat meer kinderen in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning. Dat schrijft de Volkskrant.

De oproep van burgemeester Hans Martijn Ostendorp van Bunnik staat op de site van het Landelijk Overleg Gemeentebesturen inzake Opvang- en terugkeerbeleid (LOGO). Ongeveer 75 burgemeesters hebben de oproep inmiddels ondertekend. Onder hen zijn de burgervaders van Rotterdam, Utrecht, Groningen, Nijmegen, Amersfoort, Den Bosch en Heerlen. Ze zijn lid van onder meer VVD, PvdA, CDA, D66, ChristenUnie en SGP.

Eerder
Kinderombudsman Marc Dullaert is van plan tientallen dossiers te openbaren van kinderen die nu in zijn ogen onterecht buiten de boot dreigen te vallen. Hij doet dit om duidelijk te maken over wie het nu eigenlijk gaat. Dullaert noemt het ‘idioot’ dat asielkinderen die langer dan vijf jaar onder toezicht van een gemeente stonden, in plaats van onder het vereiste rijkstoezicht, alsnog uitgezet dreigen te worden. Dullaert:

Deze kinderen waren gewoon op school ingeschreven, gingen naar sportclubs, er was contact met een maatschappelijk werker. Zij waren dus wel degelijk in het zicht van de overheid […] De gemeenten zijn ook de overheid. Bij de aankomende decentralisatie gelden ze wel als decentrale overheid en bij het kinderpardon niet […] Eén ding is ons al duidelijk: wat hier gebeurt, kan op geen enkele manier door de beugel.

Staatssecretaris Teeven meet volgens de Kinderombudsman met twee maten. Enkele weken geleden stuurde hij Teeven een brief waarin hij om opheldering vraagt. In antwoorden op Kamervragen toonde Teeven zich onlangs onvermurwbaar. “We hebben grenzen gesteld, dat betekent ook dat mensen buitenboord vallen. Daar kan ik niets aan veranderen”, zei hij. Hij weigert de ‘spelregels’ te wijzigen. Vorige maand maakte hij bekend dat de regeling zo’n 675 kinderen aan een verblijfsvergunning heeft geholpen. In totaal werden 3.280 aanvragen ingediend. Eerder legde staatssecretaris Teeven uit hoe hij het regeerakkoord uitvoert: “Ik besloot eerst met het zure – het Kinderpardon -, dan met het zoete (strafbaarstelling illegaliteit, red) aan de slag te gaan.” Die uitspraak is hem op veel kritiek komen te staan.

Op Bevrijdingsdag zijn burgemeesters en vluchtelingen- en kinderrechtenorganisaties een campagne gestart voor een eerlijker toepassing van het Kinderpardon. De oppositie van ChristenUnie, GroenLinks, D66 en SP wil kijken of ze het Kinderpardon kunnen verruimen. 

PvdA-leider Samsom vindt dat staatssecretaris Teeven goed kijkt naar de schrijnende gevallen die in aanmerking zouden kunnen komen voor het Kinderpardon, dat meldt de NOS. Volgens Samsom heeft de Tweede Kamer met Teeven afgesproken dat hij goed kijkt naar “individuele gevallen” en daar “ruimhartig” mee omspringt. Samsom is het niet eens met de Kinderombudsman, die de regels van het Kinderpardon ‘idioot’ noemt: 

Voor ieder geval is het anders, je moet naar de individuele gevallen kijken, dat doet Teeven en daardoor wordt de wet al ruimer ingevuld. Want waar je de grens ook trekt, er zullen altijd grensgevallen zijn en soms moet je over je hart strijken.

Update: vrijdag 0:30 uur
In Zwolle kwam donderdag de ledenraad van de PvdA bijeen. De afdeling Ede diende motie in om ook een verblijfsvergunning mogelijk te maken voor kinderen die onder gemeentelijk toezicht stonden. Kinderen, die volgens de partijleider in beeld zijn van de gemeenten, staan in feite onder toezicht van het Rijk. De meerderheid van de leden stemde voor.

Volgens de partij zijn 97 kinderen gebaat bij dit voorstel. Dat zijn er 503 minder dan de 600 kinderen waar de burgemeesters, Vluchtelingenwerk en de Kinderombudsman over praten. 

Eenzelfde motie om het Kinderpardon uit te breiden werd in februari nog door de ledenraad van de PvdA verworpen.

PvdA-leider Diederik Samsom wil nog een stap verder in deze kwestie:

Deze regel is alleen van toepassing op kinderen die onder rijkstoezicht staan, maar daar laten we het niet bij. We laten ons daarbij niet in de weg zitten door regels of een staatssecretaris.

Tijdens de ledenbijeenkomst sprak Samsom zijn ergernis uit over kinderen die kun toekomst moeten bevechten op televisie:

Kinderen horen te spelen en te leven, niet te worden gebruikt als politieke trofee voor een geslaagd of falend beleid.

Lees ook op Joop: Oppositie steunt burgemeesters bij ruimer Kinderpardon

De Volkskrant: Groeiend verzet tegen ‘idioot’ kinderpardon
Telegraaf: PvdA stemt in met verruiming kinderpardon

Geef een reactie

Laatste reacties (146)