13

Herten en zwijnen mogelijk aan prikpil

Afschieten van wild dat zich buiten afgebakend gebied begeeft stuit op veel weerstand bij achterban Natuurmonumenten

Natuurmonumenten gaat onderzoeken of het mogelijk is de aantallen edelherten, reeën en wilde zwijnen te beperken door ze een anticonceptiemiddel toe te dienen. De prikpil zou een oplossing zijn, meldt Trouw.

Natuurmonumenten maakt dit bekend naar aanleiding van de uitkomsten van de Grootwildenquête die de organisatie dit najaar liet houden. De organisatie besloot hiertoe, nadat vorig najaar ophef ontstond over het schieten op edelherten bij een ecoduct op de Noord-Veluwe.
Grote dieren worden op dit moment nog afgeschoten als ze zich buiten daarvoor aangewezen gebieden vertoont, omdat ze landbouwschade veroorzaken en het risico op ernstige verkeersongelukken verhogen. Een ruime meerderheid van de ruim 40.000 deelnemers aan de enquête is echter tegen dit beleid. Ze willen juist dat het leefgebied van het wild wordt vergroot en dat de herten en zwijnen vrij van het ene naar het andere natuurgebied kunnen lopen.

Natuurmonumenten pleit er daarom voor in veel gebieden te stoppen met jacht vanwege schade en overlast. Doodschieten van dieren die ernstig lijden, blijft wel nodig. Om de aantallen wild niet te laten exploderen, wordt anticonceptie overwogen.

Trouw: Mogelijk prikpil voor herten en wilde zwijnen

Foto-cc: Cermivelli

Geef een reactie

Laatste reacties (13)