86

‘Het blijft knokken om een baan’

Het wordt dringen op de arbeidsmarkt tot 2024

Uit een onderzoek van ABN Amro blijkt dat werknemers tot 2024 zullen moeten knokken om banen. Onder meer door de stijgende pensioensleeftijd blijft tot 2024 de beroepsbevolking groeien. Dat schrijft de Volkskrant.

Tussen 2013 en 2023 groeit de beroepsbevolking volgens onderzoek van de bank van 245.000 naar 620.000 personen; een groei van 4,2 procent. Onder meer door het stapsgewijs verhogen van de AOW-gerechtigde leeftijd, ontstaat de verdringing op de arbeidsmarkt. Met dat effect is bij de vorige ramingen onvoldoende rekening gehouden, schrijft de Volkskrant.

Vanwege de afbouw van de VUT en de beperking van de WAO als verkapte regeling voor prepensioen, is de afgelopen tien jaar de bruto arbeidsparticipatie in de leeftijdsgroep van 45-plussers als sterk toegenomen.

Hoewel vanaf 2024 weer een daling van de potentiële beroepsbevolking wordt verwacht, is die volgens de studie veel minder sterk dan tot nu toe werd aangenomen.

Meer ZZP’ers
Het aantal ZZP’ers zal ook in de komende jaren fors gaan toenemen. Uit het rapport blijkt dat vooral in de categorie ervaren specialisten het aantal ZZP’ers zal toenemen; men verhuurt zichzelf liever dan voor een vast dienstverband te kiezen. ZZP’ers in minder specialistische delen van de arbeidsmarkt worden in het rapport gewaarschuwd voor een te rooskleurige toekomstverwachting.

De Volkskrant: ‘Tot 2024 blijft het knokken om baan’

cc-foto: Mystic Mabel

Geef een reactie

Laatste reacties (86)