15

‘Het klimaatprobleem is de anti-apartheidsstrijd van onze tijd’

Oud-aartsbisschop Desmond Tutu roept in indringende toespraak op te strijden tegen klimaatverandering zoals we hebben gevochten voor de gelijke mensenrechten.

In een dringende oproep op Youtube heeft de Zuid-Afrikaanse oud-aartsbisschop Desmond Tutu gezegd dat we net zo moeten vechten tegen de klimaatverandering als we hebben gedaan voor de mensenrechten. Hij noemt de problemen waar de aarde mee te maken krijgt even belangrijk als de strijd tegen apartheid.


De Nobelprijswinnaar strijdt al jaren voor wereldwijde vrede en verzoening. Het klimaatprobleem valt daar net zo goed onder als het probleem van oneerlijke mensenrechten. Tutu is stellig in zijn toespraak:

We kunnen niet langer doorgaan met het voeden van onze verslaving aan fossiele brandstoffen alsof er geen morgen meer is. Want er zal geen morgen meer zijn.

De wereldberoemde oud-aartsbisschop vergelijkt de klimaatproblemen bewust met strijd voor mensenrechten. Ze lijden tot grote ongelijkheid op de wereld, hoge voedselprijzen, honger en vluchtelingen. En de gevolgen van de klimaatverandering raken juist die mensen die nooit iets te maken hebben gehad met de oorzaak van het probleem: de armen.

De oplossingen die Tutu voorstelt zijn zo helder en klinken zo logisch dat je niet kunt begrijpen dat regeringen nog anders doen. Hij roept regeringen op direct te stoppen met het exploiteren van fossiele brandstoffen en de veroorzakers van de klimaatschade werkelijk verantwoordelijk te stellen. Hij vraagt overheden niet langer geld te accepteren van de fossiele industrie, maar juist geld te steken in duurzame energie: ‘Hou je geld weg bij het probleem en steek het in de oplossing.’

Net zoals het we het nu vanzelfsprekend vinden dat ieder mens dezelfde rechten moet hebben, zo logisch moet het ook worden dat we de aarde heel houden en dat we de klimaatproblemen die ons nog te wachten staan met elkaar aanpakken zoals we hebben gestreden tegen ongelijkheid.

Tutu sluit af met een Zuid-Afrikaanse uitspraak die vertaald neerkomt op:

Ik ben, omdat jij bent. We zijn voor elkaar gemaakt en we zijn allemaal deel van een grote familie, de menselijke familie. Met maar één aarde om te delen.

Lees ook Desmond Tutu’s opiniestuk in The Guardian: ‘We hebben apartheid verslagen, nu is het klimaat de nieuwe wereldwijde vijand‘.

Geef een reactie

Laatste reacties (15)